Hebt u een vraag? Neem contact op met de infolijn

Hebt u een probleem? icoon rescue assistStart een meekijksessie na contact met de infolijn

Bedrijfsadviessysteem KRATOS

Via deze link vindt u de handleiding om een KRATOS aanvraag in te dienen op het e-loket.

Dankzij deze PDPO III-maatregel kunt u als land- of tuinbouwer gratis advies op maat van uw bedrijf aanvragen. U hebt de keuze tussen verschillende onderwerpen, verdeeld in 14 adviesmodules:

 • Module 1: Ondernemingsplan
 • Module 2: Bedrijfseconomisch advies
 • Module 3: Randvoorwaarden
 • Module 4: Vergroening
 • Module 5A: Biodiversiteit: Agromilieu-acties m.b.t. biodiversiteit
 • Module 5B: Biodiversiteit: Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
 • Module 5C: Biodiversiteit: Link tussen biodiversiteit en veerkracht van het agro-ecosysteem, link tussen monoculturen en gevoeligheid voor ziekten en extreme klimatologische gebeurtenissen, informatie over invasieve soorten
 • Module 6A: Klimaat: Agromilieuklimaatacties m.b.t. klimaat
 • Module 6B: Klimaat: Energie
 • Module 7A: Water: Ge├»ntegreerde gewasbescherming IPM (Integrated Pest Management)
 • Module 7B: Water: KRW (Kaderrichtlijn water)
 • Module 8: Bodem
 • Module 9: Arbeidsveiligheid
 • Module 10: Technisch advies verwerking primaire landbouwproducten (voeding)

U dient uw adviesaanvragen voor KRATOS in via de tegel 'KRATOS' op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. KRATOS 2 loopt van 2017 tot eind 2018. In deze periode kunt u:

 • als starter maximaal over vijf adviesmodules advies aanvragen;
 • als niet-starter maximaal over vier adviesmodules advies aanvragen.

Alleen de adviesdiensten die voor een bepaalde adviesmodule door de overheid geselecteerd werden via de tweede overheidsopdracht KRATOS, zullen in het kader van KRATOS 2 advies kunnen verlenen.

Voor meer info over KRATOS kunt u terecht op www.vlaanderen.be/landbouw/kratos of via de KRATOS infolijn .