2

Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Hoe registreer ik mij als vormingscentrum?

U registreren als vormingscentrum kan via het formulier 'Registratie van een vormingscentrum' (pdf).