Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Vermeerdering teeltmateriaal

 

Hoe registreer ik mij als inschrijver?

Hoe wijzig ik de contactgegevens of werknemers van mijn bedrijf?

Hoe de bemonstering van een perceel aanvragen?

Hoe dien ik een declaratie teeltmateriaal Landbouwzaaizaden of Pootaardappelen in?

Hoe dien ik een instandhoudingsmelding Pootaardappelen in?

Hoe dien ik een teeltinschrijving in?