Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Hoe dien ik een instandhoudingsmelding Pootaardappelen in?

Handleiding over hoe een correcte instandhoudingsmelding in het kader van de reglementering Pootaardappelen in te dienen (pdf)