Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Hoe dien ik een declaratie teeltmateriaal Landbouwzaaizaden of Pootaardappelen in?

 

Klik hier voor een handleiding over hoe een correcte declaratie van teeltmateriaal in het kader van de reglementeringen Landbouwzaaizaden of Pootaardappelen in te dienen.