Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

Op deze pagina:

Wie kan een aanvraag indienen?

De aard en de financiering van de investeringen bepalen wie de VLIF-aanvraag mag indienen:

Overnamesteun

De persoon die zich wil vestigen als land- of tuinbouwer dient de aanvraag zelf in. Bij overname kan er geen VLIF volmacht gegeven worden.

Indien waarborg wordt gevraagd, dient de aanvrager het waarborgformulier, ondertekend door de kredietinstelling, als pdf toe te voegen.

Investeringssteun

Wie mag de steun aanvragen? Land-of tuinbouwer Volmachthouder Erkende kredietinstelling
Geen waarborg of vraag of steun in de vorm van rentesubsidie gewenst JA JA JA
Waarborgvraag en/of steun in de vorm van rentesubsidie gewenst NEEN NEEN JA

Indien de aanvrager rentesubsidie wenst, moet de bank de aanvraag indienen (enkel bij investeringssteun).

Voor waarborg wordt een formulier met tussenkomst van bank mee opgeladen.

Verschil inloggen bij investering/overname

Een belangrijk onderscheid wordt gemaakt bij het indienen van een overnamedossier en een investeringsdossier

bij het aanmaken van een investeringsdossier, dient u al te beschikken over een landbouwernummer

indien het gaat om een overnamedossier, dan mag u nog niet over een landbouwernummer beschikken, maar dient u zich te identificeren via een persoonsnummer. (zie verder bij punt 3 overnamesteun)

Het starten van een VLIF aanvraag

Om de VLIF-aanvraag te vinden, klik op de tegel 'meer aanvragen'

Meer aanvragen...

 

Vlaams landbouwinvesteringsfonds

 

Klik op het PLUS-teken om een nieuwe aanvraag starten:

Lopende oproepen

Kies dan de gewenste maatregel:

Aanvraag tijdelijke waarborg. Kies voor de optie aanvraag tijdelijke waarborg op de tweede rij in het midden.

Opgelet! Klik bij de afronding van ieder scherm op opslaan om door te kunnen gaan naar het volgende scherm. (via diskette logo rechts bovenaan)

Handleiding

Een meer gedetailleerde handleiding om uw VLIF-aanvraag te vervolledigen kan u hier vinden:

Handleiding voor het indienen van een VLIF steunaanvraag via het e-loket Landbouw en Visserij