Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Percelen behandelen - Via tabel

Snel aan de slag handleiding

Raadpleeg de toelichting 2018.

Nieuwigheden    Naar top

Ga naar Nieuw in de verzamelaanvraag voor een uitgebreid overzicht van alle nieuwigheden.

Sneltoetsen    Naar top

  • Eénmaal klikken in een veld: ga naar dit veld
  • dubbelklikken in een veld: uitklaplijst openen. U wil bijvoorbeeld op een perceel aardappelen aangeven, dan dubbelklikt u op een veld en begint 'aard...' te typen, alle mogelijke teelten die 'aard' bevatten verschijnen in de uitklaplijst.
  • pijltjes omhoog en omlaag: omhoog en omlaag bewegen in een kolom
  • pijltjes links en rechts: links en rechts bewegen in een rij
  • ENTER: ga naar volgende rij in zelfde kolom
  • SHIFT + ENTER: naar begin volgende rij
  • u kan gebruik maken van kopiëren (Ctrl C) en plakken (Ctrl V)
  • Klik op wieltje muis: horizontaal en/of verticaal scrollen (indien scroll-bars aanwezig zijn op de pagina)
  • CTRL + / CTRL - of CTRL + wieltje muis: scherm vergroten / verkleinen

Automatisch bewaren gegevens    Naar top

Bij verlaten van de pagina 'via tabel' zullen alle gewijzigde gegevens automatisch opgeslagen worden. U hoeft de tabel niet manueel op te slaan!

Indien u een ongeldige code invult zal het veld rood kleuren en zal u verplicht worden om dit veld aan te passen.

Op de opmerkingenpagina (via blauwe knop bovenaan de pagina) kan u nakijken welke blokkerende opmerkingen precies moeten opgelost worden.

Met 'Annuleren' () worden alle ingevulde/gewijzigde velden ongedaan gemaakt.

Derogatie en BKM   

Deze velden zullen steeds aanvinkbaar zijn maar voor percelen waarvoor dit niet in aanmerking komt zal een blokkerende opmerking verschijnen.

Overnamecode    Naar top

Meer informatie met betrekking tot de overnamecodes vindt u terug op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Percelen tussen uw exploitaties verhangen    Naar top

Via de tabel kan u makkelijk percelen van exploitatie verhangen. U moet tweemaal klikken in het veld exploitatie om een keuzelijst op te roepen. U kan ook met Copy (Ctrl C) en Paste (Ctrl V) het exploitatienummer wijzigen.