Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Splitsen van een perceel

Raadpleeg de toelichting 2018.

Betekenis icoontjes bij de kaart    Naar top

Meetlat: om perceelsgrenzen op te meten

Informatie: geeft u informatie over een gekozen punt. Zie info bij een punt

Een perceel splitsen    Naar top

U wil een perceel in twee splitsen, bijvoorbeeld omdat u verschillende teelten op dit perceel wenst aan te geven. U selecteert het te splitsen perceel en kiest in de dropdown menu voor de actie 'Splitsen'.

Op de kaart klikt u met de linkermuisknop buiten het perceel om de splitslijn te starten. Opnieuw klikken op een punt aan een andere zijde buiten het perceel splitst het perceel in twee delen. Dubbelklik op het laatste punt om de splitslijn te beŽindigen. De punten van de splitslijn kan u verslepen om het resultaat te verbeteren.

Binnen het perceel kan u meerdere tussenliggende punten plaatsen, bijvoorbeeld als u een splitslijn met een hoek wil tekenen.

De grafische oppervlaktes van de nieuw gesplitste percelen worden getoond.

Na Opslaan worden twee nieuwe percelen gemaakt. De nieuw gesplitste percelen krijgen automatisch nieuwe perceelnummers volgend op het laatste nummer in uw percelenlijst en worden onderaan de lijst van uw te behandelen percelen toegevoegd.

Het oorspronkelijke perceel dat gesplitst werd, wordt automatisch geschrapt met als reden 'SPL' en staat nu in de lijst van uw percelen 'Niet in gebruik'.

Naast het splitsen van een perceel in 2 of meerdere percelen is het ook mogelijk om volgende splitsingen uit te voeren:

  • U kan een perceel uit een ander perceel 'snijden:

Perceel uit een ander perceel gesneden.

U kan een perceel in de vorm van een 'T' splitsen:

Stuk land verdeelt in de vorm van een "T".

Gebruik de actie 'Splitsen' als een deel van uw perceel wijzigt, dit is in het bijzonder van belang na 31 mei!    Naar top

Voor het splitsen van een perceel moet men de splitstool gebruiken, zo niet komen de nieuwe delen NIET meer in aanmerking voor premie. Elk nieuw perceelnummer toegevoegd na 1 juni komt immers NIET in aanmerking voor premie (uitzondering: premie voor inzaai groenbedekker).