Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Schrappen en terugzetten van percelen

Raadpleeg hier de toelichting 2017.

 

Schrappen van percelen    Naar top

Per perceel of via kaart: schrappen van een perceel

U kan percelen schrappen op de pagina's 'Per perceel' of 'Via kaart'. Open voor een perceel de dropdown menu en kies voor de actie 'Schrappen'. U zal gevraagd worden om een reden op te geven (nieuw 2017). Het geschrapte perceel staat nu onderaan in de lijst 'Percelen niet in gebruik'. Bij vergissing kan u geschrapte percelen eenvoudig opnieuw 'Terugzetten' naar de lijst 'Te behandelen percelen'.

Via tabel: schrappen van meerdere percelen tegelijk

Percelen schrappen op de pagina 'Via tabel' doet u door een reden schrappen in te vullen in de kolom 'reden schrappen'. Het perceel wordt dan uitgegrijsd. Daarna klikt u op 'Opslaan'.

Lijst percelen niet in gebruik

Alle geschrapte percelen worden bewaard in de lijst 'Percelen niet in gebruik'.

Terugzetten van geschrapte percelen    Naar top

Per perceel of via kaart

Kies in de tabel 'Percelen niet in gebruik' het perceel dat u wenst terug te zetten en klik op de bol met de ronddraaiende pijl. Het geschrapte perceel wordt opnieuw in de tabel 'Te behandelen percelen' geplaatst met zijn initiŽle perceelsnummer.

Via tabel: terugzetten van meerdere percelen tegelijk

In de tabel volstaat het om de opgegeven reden schrappen te verwijderen in de betreffende kolom.