Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Schrappen en terugzetten van percelen

Raadpleeg de toelichting 2018.

Op deze pagina:

Schrappen van percelen    Naar top

Indien u een perceel wenst te schrappen zal u hiervoor een reden moeten opgeven. Afhankelijk van de reden die u opgeeft zal u gevraagd worden om bijkomende contactgegevens in te vullen (NIEUW in 2018!). Deze aanpassing werd doorgevoerd zodat de briefwisseling rond 'verdwenen percelen' kan worden beperkt. De reden van schrapping kan worden opgegeven door een van volgende codes te selecteren:

  • ALB - Andere landbouwer neemt perceel in gebruik, u wordt gevraagd om via 'perceelgegevens' bijkomende contactgegevens in te vullen.
  • GLG - Geen landbouwgrond meer, u bent verplicht om een reden aan te geven.
  • ONB - Onbekend huidig gebruik, u wordt gevraagd om via 'perceelgegevens' bijkomende contactgegevens in te vullen.
  • PGB - Particulier gebruik, u wordt gevraagd om bijkomende contactgegevens in te vullen. Indien contactgegevens ontbreken zal u het formulier 'verklaring op eer' via de bevestigingsmail toegestuurd krijgen. Dit formulier dient u naar uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij te sturen.
  • SMN - Samenvoeging met ander perceel (via de actie 'samenvoegen')
  • SPL - Splitsing van perceel (via de actie 'splitsen')
  • GRA - Grafische wijziging aan het perceel
  • VGI - Vergissing (na toevoegen van een nieuw maar onterecht perceel)

Bij het uitvoeren van de acties 'splitsen' of 'samenvoegen' wordt de reden schrapping automatisch ingevuld.

Lijst percelen niet in gebruik

Alle geschrapte percelen worden bewaard in de lijst 'Percelen niet in gebruik'.

Terugzetten van geschrapte percelen    Naar top

Via kaart

Kies in de tabel 'Percelen niet in gebruik' het perceel dat u wenst terug te zetten en klik op de bol met de ronddraaiende pijl. Het geschrapte perceel wordt opnieuw in de tabel 'Te behandelen percelen' geplaatst met zijn initiŽle perceelnummer.

Via perceelgegevens

Op deze pagina dient u in de rubriek 'schrappen' de reden aan te klikken en het leeg veld te selecteren.

Via tabel: terugzetten van meerdere percelen tegelijk

In de tabel volstaat het om de opgegeven reden schrappen te verwijderen in de betreffende kolom.