Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Percelen samenvoegen

Raadpleeg de toelichting 2018.

Betekenis icoontjes bij de kaart    Naar top

Meetlat: om perceelsgrenzen op te meten; een tweede maal klikken op dit icoon doet de meetlat verdwijnen

Info over een gekozen punt: klik op een specifiek punt op de kaart om alle relevante informatie voor die plaats te bekijken

De stratenatlas is via het 'hamburger'-icoontje links bovenaan de kaart te raadplegen.

Een perceel samenvoegen    Naar top

U werkt het makkelijkst vanuit 'Percelen behandelen - Via kaart': dan ziet u meteen welke percelen in aanmerking komen om samen te voegen. U selecteert een perceel dat u wil samenvoegen en kiest in de dropdown menu voor de actie 'Samenvoegen met'.

Op de pagina samenvoegen verschijnt een keuzelijst met daarin al uw aan dit perceel grenzende percelen. In de keuzelijst klikt u op het 'plus'-icoon om het betreffende perceel samen te voegen met het oorspronkelijke perceel.

In de lijst 'Samen te voegen' kan u steeds eerder samengevoegde percelen verwijderen door op de prullenbak te klikken.

De samengevoegde percelen worden met een blauwe rand weergegeven.

Vergeet de samenvoeging niet op te slaan! Na Opslaan wordt het nieuw-samengevoegde perceel toegevoegd onderaan uw percelenlijst van nog 'Te behandelen percelen' met een perceelnummer volgend op het laatste nummer.

De oorspronkelijke nu samengevoegde percelen worden automatisch geschrapt met als reden 'SMN' en staan nu in de lijst van uw percelen 'Niet in gebruik'.