Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Premies

Hieronder krijgt u praktische informatie met betrekking tot de werking van dit onderdeel van de verzamelaanvraag. Raadpleeg de bijbehorende rubrieken in de toelichting 2018 voor meer inhoudelijke informatie.

Op deze pagina:

Betalingsrechten

Via deze link kan u aangeven of u betalingsrechten wenst aan te vragen. Raadpleeg de betalingsrechten voor meer inhoudelijke informatie.

Betalingsrechten uit de reserve

Via deze link kan u bijkomende betalingsrechten of een ophoging van de bestaande rechten aanvragen als starter of jonge starter. U kan dit slechts één maal aanvragen. Raadpleeg de betalingsrechten voor meer inhoudelijke informatie.

Jonge landbouwer

Via deze link kan u, als jonge landbouwer, aangeven of u een toeslag bovenop de basisbetalingsrechten wenst aan te vragen. Raadpleeg de betaling jonge landbouwers voor meer inhoudelijke informatie.

Overzicht agromilieu- en PDPO-maatregelen

Via deze link krijgt u in eerste instantie een overzicht van uw lopende maatregelen in de huidige campagne. Raadpleeg de agromilieumaatregelen voor meer inhoudelijke informatie.

Als u lopende verbintenissen heeft, moet u nog betaling aanvragen via uw verzamelaanvraag 2018. Voor de perceelsgebonden maatregelen vult u de betreffende bijkomende bestemming(en) in bij de percelen waarop u de maatregel(en) toepast. Voor de diergebonden en andere maatregelen vinkt u betaling aan via onderstaande linken 'Rundvee en schapen', 'Controlekosten BIO' of 'Aanplant van een boslandbouwsysteem'.

Rundvee en schapen

Via deze link kan u betaling aanvragen voor uw verbintenissen voor het behoud van lokale vee-/schapenrassen. Raadpleeg de agromilieumaatregelen voor meer inhoudelijke informatie.

Controlekosten BIO

Via deze link kan u aanduiden of u een premie wenst te ontvangen voor de bijkomende controlekosten die gepaard gaan met de biologische productie. U zal hier ook moeten opgeven bij welk bio controleorgaan u bent geregistreerd. Raadpleeg de controlekosten biologische productiemethode voor meer inhoudelijke informatie.

Hier moet u ook opgeven bij welk bio controleorgaan u bent geregistreerd.

Aanplant van een boslandbouwsysteem

Via deze link kan u aanduiden of u premie wenst te ontvangen voor de aanplant van een boslandbouwsysteem. Raadpleeg de aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen (agroforestry) voor meer inhoudelijke informatie.