Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Inscharingen & Waalse percelen

Raadpleeg hier de toelichting 2017.

Waalse percelen

Indien van toepassing, geef hier aan of u percelen in WalloniŽ bewerkt. Indien u in de vorige campagne geen percelen in WalloniŽ aangaf, staat in uw aangifte van dit jaar hiervoor reeds 'Neen' aangevinkt.

Inscharingen

Voor de zoogkoeienpremie en de premie voor behoud van lokale rundvee- en schapenrassen moet u de percelen aangeven waar uw dieren grazen. Voor percelen die u zelf in gebruik hebt, geeft u deze aan in de perceelsaangifte. Indien dit andere percelen zijn dan deze die u zelf in gebruik hebt, moet u deze inscharingspercelen vanaf 2016 aangeven via uw verzamelaanvraag onder de rubriek 'Inscharingen & Waalse percelen'. U geeft de locatie (adres) op van de percelen gelegen in Vlaanderen, WalloniŽ en het buitenland voor zover deze niet in de tabel perceelsaangifte wordt opgenomen en duidt aan voor welke dieren er een premie wordt aangevraagd. In het najaar (voor 31 december 2017) kunnen ook de inscharingspercelen van voorjaar 2018 worden opgegeven en deze zullen dan voorgedrukt staan bij de inscharingspercelen in de verzamelaanvraag van 2018.