Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Percelen in WalloniŽ en inscharingen

Raadpleeg de toelichting 2018.

Percelen in WalloniŽ

Indien van toepassing, geef hier aan of u percelen in WalloniŽ bewerkt. Indien u in de vorige campagne geen percelen in WalloniŽ aangaf, staat in uw aangifte van dit jaar hiervoor reeds 'Neen' aangevinkt.

Weiden van derden met eigen dieren gelegen in BelgiŽ of buitenland (inscharingspercelen)

Voor uw premiewaardige dieren in het kader van de subsidie genetische diversiteit of deelnameverklaring zoogkoeienpremie moet u de percelen aangeven waar uw dieren grazen. De weiden kunnen in Vlaanderen, WalloniŽ of het buitenland liggen. Voor percelen die u zelf in gebruik hebt, geeft u deze aan in de perceelaangifte. Indien dit andere percelen zijn dan deze die u zelf in gebruik hebt, moet u deze onder deze rubriek aanvullen. U geeft de locatie (adres) op van de percelen gelegen in Vlaanderen, WalloniŽ en het buitenland voor zover deze niet in de tabel perceelaangifte wordt opgenomen en duidt aan voor welke dieren er een premie wordt aangevraagd. In het najaar (voor 31 december 2018) kunnen ook de inscharingspercelen van voorjaar 2019 worden opgegeven en deze zullen dan voorgedrukt staan bij de inscharingspercelen in de verzamelaanvraag 2019.