Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Percelen behandelen

Raadpleeg hier de toelichting 2017.

  • Per perceel: behandel uw percelen één voor één
  • Via tabel: behandel al uw percelen op een snelle en overzichtelijke manier
  • Via kaart: behandel uw percelen één voor één met perceelsweergave op kaart