Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Actiemenu

Raadpleeg hier de toelichting 2017.

 

Actie op verzamelaanvraag

KopiŽren aanvraag: brengt de perceelsgegevens van vorige campagne over (kopiŽren) naar de huidige campagne.

Acties op een perceel

Invullen: perceelsgegevens van te behandelen percelen invullen, extra perceelsinformatie over randvoorwaarden of bemesting bij een perceel raadplegen en/of een perceel verhangen van exploitatie binnen uw bedrijf

Intekenen: de tekening van het perceel verbeteren/aanpassen, niet-subsidiabele elementen uit het perceel tekenen en/of een administratief nieuw aangemaakt perceel intekenen

Overnemen: de tekening van een perceel grafisch overnemen

Splitsen: een perceel splitsen in twee of meerdere nieuwe percelen

Samenvoegen met: naburige percelen samenvoegen

Nieuw aanmaken: een nieuw perceel toevoegen

Schrappen en terugzetten: percelen die u dit jaar niet meer in gebruik hebt schrappen uit de aanvraag en onterecht geschrapte percelen terugzetten. NIEUW: bij schrappen van een perceel zal u gevraagd worden om een reden op te geven.

Acties op meerdere percelen

Via tabel: perceelsgegevens invullen voor alle percelen en/of meerdere percelen toevoegen/schrappen/terugzetten