Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Percelen behandelen - Per perceel

Raadpleeg hier de toelichting 2017.

 

Overzicht percelen in drie lijsten    Naar top

Percelen worden in drie lijsten onderverdeeld: te behandelen percelen, behandelde percelen en geschrapte percelen. Hiermee kan u het overzicht behouden over de percelen die u reeds behandeld hebt en die u nog verder moet behandelen.

Via het icoon in de voorlaatste kolom van de tabel ("pijl") komt u terecht op de pagina "perceelsgegevens". Op deze pagina vindt u meer informatie over het perceel en kan u o.a. meer bijkomende bestemmingen toevoegen aan het perceel.

 Als u op het icoon in de laatste kolom klikt ("drie puntjes") zal een dropdown menu verschijnen met alle mogelijke acties die van toepassing zijn op het perceel. NIEUW: bij schrappen van een perceel zal u gevraagd worden om een reden op te geven.

Sorteerfunctie    Naar top

Door op een kolomtitel te klikken, sorteert u de kolom. Dit kan handig zijn om een perceel terug te vinden. Voorbeeld gesorteerd op kolom 'hoofdteelt':