Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Overzicht bijlagen

Raadpleeg de toelichting 2018.

De bijlagen zijn terug te vinden in de alleen-lezen modus van de verzamelaanvraag 2018. De alleen-lezen modus van de verzamelaanvraag 2018 kan u in de overzichtslijst van al uw dossiers raadplegen door op de pijl te klikken. Ga in de verzamelaanvraag naar de rubriek(en) 'afdrukken' en/of 'bijlagen'.

Afdruk verzamelaanvraag 2018    Naar top

De afdruk van de verzamelaanvraag 2018 biedt een overzicht van alle gegevens die u hebt ingevuld bij de indiening van de verzamelaanvraag 2018.

Geoptimaliseerde fotoplannen    Naar top

Deze bijlage biedt u een grafisch overzicht van al uw percelen aan. De percelen worden zoveel als mogelijk gegroepeerd weergegeven.

Perceelsinfo (Excel)    Naar top

Dit document bevat een gedetailleerd overzicht van alle mogelijke perceelsinformatie over randvoorwaarden en/of beheerovereenkomsten.

Online berekening van bemestingsrechten op basis van de verzamelaanvraag    Naar top

Bij wijziging van de perceelsintekening wordt de perceelsinformatie die gerelateerd is aan de bemesting van het perceel herberekend. Concreet zal het e-loket voor de gewijzigde percelen een herberekening doen van de ligging beheergebied voor verminderde bemesting, kwetsbaargebied natuur met norm 2GVE/ha/jaar, focusgebied nitraat, gebied met bemestingsuitzondering en de mogelijkheid tot aanvraag voor derogatie op het perceel.

Departement Landbouw en Visserij verbintenis    Naar top

Dit is enkel van toepassing indien u gekozen hebt voor een of meerdere agromilieumaatregel(en). Voor elke aangegane agromilieumaatregel wordt er automatisch een informatie fiche opgeladen.  

Door u opgeladen bijlagen    Naar top

Bijkomende documenten die u hebt opgeladen verschijnen ook in de lijst van bijlagen bij uw ingediende verzamelaanvraag. 

Grafische conflicten    Naar top

Dit document bevat informatie over percelen die overlappen met percelen van andere landbouwers. Naast het fotoplan van de overlapping, weergegeven met een rode arcering, vindt u in deze bijlage ook bijkomende administratieve gegevens over het betrokken perceel.