Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Overnemen van percelen

Raadpleeg de toelichting 2018.

Betekenis icoontjes bij de kaart    Naar top

Meetlat: om perceelsgrenzen op te meten; een tweede maal klikken op dit icoon doet de meetlat verdwijnen

Info over een gekozen punt: klik op een specifiek punt op de kaart om alle informatie voor die plaats te bekijken

De stratenatlas is via het 'lagen'-icoontje lagen op de kaart zichtbaar maken links bovenaan de kaart te raadplegen.

Een nieuw perceel overnemen    Naar top

Een nieuw perceel overnemen kan op twee manieren:

  • klik bovenaan de tabel op de pagina 'via kaart' op het 'plus'-icoon en kies in de pop-up voor 'Overnemen';
  • maak eerst administratief nieuwe percelen aan via tabel. Kies vervolgens in de dropdown menu voor de actie Overnemen.

Indien u een perceel op een bepaalde locatie wenst in te tekenen kan u steeds gebruik maken van de zoekbalk. Vervolgens klikt u het over te nemen perceel aan op de kaart. Wanneer het perceel blauw kleurt klikt u op 'Opslaan'.

Op het scherm overnemen kan u volgende acties uitvoeren:

  • overnemen: klik een perceel aan en sla op.
  • naar intekenen: u wil een perceel overnemen en merkt op dat het perceel niet ingetekend is. Gebruik deze knop om het perceel dat u wenste over te nemen in te tekenen.
  • opslaan en intekenen: klik een perceel aan en gebruik deze knop om het overgenomen perceel grafisch aan te passen.