Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Overnemen van percelen

Hieronder krijgt u praktische informatie met betrekking tot de werking van dit onderdeel van de verzamelaanvraag. Raadpleeg hier de bijbehorende rubriek in de toelichting 2017 voor meer inhoudelijke informatie.

 

Betekenis icoontjes bij de kaart    Naar top

Meetlat: om perceelsgrenzen op te meten; een tweede maal klikken op dit icoon doet de meetlat verdwijnen

Info over een gekozen punt: klik op een specifiek punt op de kaart om alle informatie voor die plaats te bekijken

De stratenatlas is nu via het 'hamburger'-icoontje links bovenaan de kaart te raadplegen.

Een nieuw perceel overnemen    Naar top

Een nieuw perceel overnemen kan op twee manieren:

  • klik bovenaan de tabel (op de pagina's 'per perceel' en 'via kaart') op het 'plus'-icoon en kies in de pop-up voor 'Overnemen';
  • maak eerst administratief nieuwe percelen aan via tabel. Kies vervolgens in de dropdown menu voor de actie Overnemen.

Indien u een perceel op een bepaalde locatie wenst in te tekenen kan u steeds gebruik maken van de zoekbalk. Vervolgens klikt u het over te nemen perceel aan op de kaart. Wanneer het perceel blauw kleurt klikt u op 'Opslaan'.

De mogelijkheden op het scherm 'overnemen' werden uitgebreid. Op het scherm overnemen kan u volgende acties uitvoeren:

  • overnemen: klik een perceel aan en sla op.

  • naar intekenen: u wil een perceel overnemen en merkt op dat het perceel niet ingetekend is. Gebruik deze knop om het perceel dat u wenste over te nemen in te tekenen.

  • opslaan en intekenen: klik een perceel aan en gebruik deze knop om het overgenomen perceel grafisch aan te passen.