Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Grafische overlappingen

Raadpleeg de toelichting 2018.

Raadpleeg een leidraad voor het oplossen van grafische overlappingen via de verzamelaanvraag.

Vanaf 2018 worden geen vermoedelijke overlappingen getoond in de verzamelaanvraag. Een overlapping zal pas verschijnen wanneer u een perceel intekent op een perceel dat reeds werd aangegeven door een andere landbouwer of indien een andere landbouwer op een later tijdstip een perceel aangeeft dat reeds door u werd ingediend.

Opmerkingen in verband met overlappingen zijn niet blokkerend en zijn te raadplegen op de opmerkingenpagina. U kan de opmerking openklappen en dan verschijnt een tabel met alle percelen die een overlapping vertonen met andere percelen die reeds door een andere landbouwer werden ingediend. In deze tabel kan u per perceel doorklikken naar een pagina waar u meer informatie vindt over de overlapping. Vanuit deze pagina kan u via de pijl naar de pagina 'perceelgegevens' navigeren waar u door het aanpassen van de intekening, de hoofdbestemming of de overnamedatum de overlapping kan oplossen.

Het is van groot belang om uw grafische overlappingen voor 1 juni op te lossen. Deze kunnen van invloed zijn op de vergroeningseisen die voor u van toepassing zijn doordat oppervlakten meegeteld kunnen worden van percelen die mogelijk niet door u in gebruik zijn.