Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Grafische overlappingen

Raadpleeg hier de toelichting 2017.

 

Soorten grafische overlappingen    Naar top

Grafische overlappingen worden online getoond tijdens het invullen van uw verzamelaanvraag. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten van grafische overlappingen:

  • Vastgestelde overlappingen: dit zijn overlappingen tussen twee ingediende percelen. Dit zijn de echte grafische overlappingen. De laatste indiener zal steeds zo'n overlapping ofwel moeten bevestigen ofwel alsnog zijn perceelsgegevens of intekening aanpassen. Bij een bevestiging van zo'n grafische overlapping zal de betrokken partij in de maand april via mail op de hoogte gebracht worden.
  • Vermoedelijke overlappingen: dit zijn overlappingen met percelen zoals ze vorig jaar werden aangegeven. Hier bent u dus niet zeker of de andere gebruiker alsnog zijn perceelsgegevens of intekening zal aanpassen.

Het is van groot belang om uw grafische overlappingen voor 1 juni op te lossen. Deze kunnen van invloed zijn op de vergroeningseisen die voor u van toepassing zijn doordat oppervlakten meegeteld kunnen worden van percelen die mogelijk niet door u in gebruik zijn. Hoe u overlappingen moet oplossen leest u hier.

Visualisatie overlappingen    Naar top

Intekenen

Op het scherm waarop u uw percelen intekent, dient de grafische overlapping getoond te worden:

  • voor een vastgestelde overlapping met een rode omranding en arcering;
  • voor een vermoedelijke overlapping met een oranje omranding en arcering.

Scherm 'Opmerkingen - Grafische Overlappingen'    Naar top

Op de algemene opmerkingenpagina kan u doorklikken naar een gedetailleerd overzicht van alle bestaande grafische overlappingen. Op deze pagina kan u ook de tekening aanpassen en/of de overlapping bevestigen (enkel voor vastgestelde overlappingen).

De tabel lijst de grafische overlappingen op. Standaard moeten deze gesorteerd zijn als volgt:

  • Vastgestelde overlappingen, visueel voorgesteld door een rode bol;
  • Vermoedelijke overlappingen, visueel voorgesteld door een oranje bol. 

Bij het aanklikken van een overlapping worden de relevante gegevens getoond. Voor de vermoedelijke overlappingen kan de intekening worden aangepast.