Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Opmerkingen

Raadpleeg hier de toelichting 2017.

 

Opmerkingen    Naar top

De algemene opmerkingenpagina is te bereiken door rechtsboven op de knop 'Opmerkingen' te klikken.

Op de opmerkingenpagina krijgt u een totaaloverzicht van alle opmerkingen:

Er zijn drie soorten opmerkingen:

  • opmerkingen in het rood zijn blokkerende opmerkingen, u kan uw aanvraag enkel indienen als alle blokkerende opmerkingen zijn opgelost;
  • opmerkingen in het oranje zijn belangrijke opmerkingen, deze zijn belangrijk om na te kijken, maar zullen u niet verhinderen uw aanvraag in te dienen;
  • opmerkingen in het groen zijn informatieve opmerkingen.

Opmerkingen - Administratief    Naar top

Op de algemene opmerkingenpagina kan u doorklikken naar een gedetailleerd overzicht van al uw administratieve opmerkingen.

De administratieve opmerkingen worden onder volgende vier rubrieken weergegeven:

  • Aanvraag (dossieropmerkingen);
  • Vergroening;
  • Randvoorwaarden;
  • Percelen (perceelsspecifieke opmerkingen).

De administratieve opmerkingen worden zoveel mogelijk gegroepeerd weergegeven. Deze opmerkingen worden dus niet meer per perceel weergegeven maar de perceelsnummers waarop de opmerkingen van toepassing is zullen opgesomd worden in de betreffende opmerking.

Opmerkingen - Grafische Overlappingen    Naar top

Naast de administratieve opmerkingen kan u op de algemene opmerkingenpagina ook doorklikken naar een gedetailleerd overzicht van alle bestaande grafische overlappingen. Op deze pagina kan u ook de tekening aanpassen en/of de overlapping bevestigen (enkel voor vastgestelde overlappingen).

De tabel lijst de grafische overlappingen op. Standaard moeten deze gesorteerd zijn als volgt:

  • Vastgestelde overlappingen, visueel voorgesteld door een rode bol (en door een rode omranding en arcering op de kaart);

  • Vermoedelijke overlappingen, visueel voorgesteld door een oranje bol (en door een oranje omranding en arcering op de kaart). 

Bij het aanklikken van een overlapping worden de relevante gegevens getoond. Voor de vermoedelijke overlappingen kan de intekening worden aangepast.