Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Opmerkingen

Raadpleeg de toelichting 2018.

De opmerkingenpagina is te bereiken door rechtsboven op de knop 'Opmerkingen' te klikken. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen administratieve opmerkingen en opmerkingen in verband met grafische overlappingen.

De weergave van de opmerkingenpagina werd volledig vernieuwd. De rubrieken (aanvraag, vergroening, bemesting, ...) worden standaard opengeklapt weergegeven.

Er zijn drie soorten opmerkingen:

  • opmerkingen in het rood zijn blokkerende opmerkingen, u kan uw aanvraag enkel indienen als alle blokkerende opmerkingen zijn opgelost;
  • opmerkingen in het oranje zijn belangrijke opmerkingen, deze zijn belangrijk om na te kijken, maar zullen u niet verhinderen uw aanvraag in te dienen;
  • opmerkingen in het groen zijn informatieve opmerkingen.

Elke opmerking wordt gevolgd door een code die intern wordt gebruikt en die u kan meegeven aan de infolijn indien u van mening bent dat een bepaalde opmerking niet naar behoren werkt.

Perceelopmerkingen kan u steeds uitklappen. Vanuit de tabel die dan verschijnt kan u steeds naar de pagina 'perceelgegevens' doorklikken waar u het perceel administratief en grafisch kan wijzigen

Opmerkingen in verband met overlappingen kan u ook uitklappen. Vanuit de tabel die dan verschijnt kan u steeds naar de pagina 'grafische overlappingen' doorklikken om meer informatie met betrekking tot de overlapping te raadplegen.

Alle opmerkingen zijn exporteerbaar naar Excel en worden ook nog eens vermeld op de bevestigingsmail bij indienen. Deze opmerkingen zullen dan niet meer opgenomen worden in het incoherentierapport.