Hebt u een vraag? Neem contact op met de infolijn

Hebt u een probleem? icoon rescue assistStart een meekijksessie na contact met de infolijn

Nieuw in de verzamelaanvraag

Raadpleeg alle nieuwigheden in de toelichting 2019.

Instructiefilmpjes en snel aan de slag handleiding

Snel aan de slag handleiding Verzamelaanvraag 2019 (PDF)

De instructiefilmpjes zijn gepubliceerd op het YouTube-kanaal van het Departement Landbouw en Visserij en tonen:

Via tabel en via kaart worden ´percelen´

De oude pagina's ´via tabel´ en ´via kaart´ werden samengevoegd tot de nieuwe pagina ´percelen´.

Wijziging volgorde pagina's

De volgorde van de rubrieken in het menu links werd aangepast. De pagina ´inscharingen en Waalse percelen´ werd opgesplitst in twee aparte pagina's ´Waalse percelen´ en ´Andere weilanden´.

Paspoortplichtige planten

Op de pagina paspoortplichtige planten dient u de soorten/geslachten op te geven die zicht in 2019 op uw bedrijf bevinden in het kader van de Europese verordening over Plantengezondheid (Verordening (EU) 2016/2031).

Overzicht van betalingsrechten en agromilieumaatregelen

Het overzicht van uw betalingsrechten en agromilieumaatregelen komen niet meer voor in het menu. Deze twee rubrieken hebben we geplaatst onder de ´GA NAAR´. De overeenkomstige toepassingen worden in een nieuw tabblad geopend.

ZAA en opgave irrigatiemethode verdwijnen

De opgave van bijkomende bestemming ´ZAA´ is verdwenen en vervangen door volgende nieuwe teeltcodes:

  • 601: zaaizaad grassen
  • 602: teeltmateriaal wijnstokken
  • 603: zaaizaad graangewassen
  • 604: zaaizaad olie- en vezelhoudende gewassen
  • 605: zaaizaad groenten
  • 606: zaaizaad voedergewassen
De opgave van irrigatiemethode is ook verdwenen.

Percelen schrappen in tabel

Hier vindt u meer informatie over hoe u een perceel moet schrappen in de tabel.

Nieuwe gespecialiseerde productiemethodes en teelten

Nieuwe gespecialiseerde productiemethodes voor 2019 zijn:

  • VNTV: voor- en nateelt in volle grond bij hoofdteelt op groeimedium
  • VTV: voorteelt in volle grond bij hoofdteelt op groeimedium
  • Vanaf 2018: NTV: nateelt in volle grond bij hoofdteelt op groeimedium

Naast de nieuwe teeltcodes die werden aangemaakt in het kader van de vermeerdering van teeltmateriaal werd ook een nieuwe teeltcode voorzien voor de zoete aardappel: 906.