Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Nieuwe percelen aanmaken

Raadpleeg de toelichting 2018.

Via kaart: een nieuw perceel toevoegen    Naar top

Op de pagina 'percelen behandelen - via kaart' kan u via de actie 'nieuw aanmaken' ('plus'-icoon bovenaan de tabel) een nieuw perceel toevoegen. Maak vervolgens een keuze:

  • kies 'invullen' als u eerst de perceelgegevens van het nieuwe perceel wil invullen. Nadien tekent u het perceel in.
  • kies 'intekenen' als u een nieuw perceel wil intekenen. Nadien vult u de perceelgegevens in.
  • kies 'overnemen' als u de tekening van een gekend perceel wil overnemen. Nadien past u indien nodig de tekening aan en vult u de perceelgegevens in.

Via tabel: een of meerdere nieuwe percelen toevoegen    Naar top

Op de pagina 'Via tabel' kan u met de actie '1 of meerdere percelen toevoegen' ('plus'-icoon bovenaan de tabel) een of meerdere nieuwe percelen toevoegen. In het dialoogvenster vult u in hoeveel percelen u wil toevoegen.