Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Naar indienen

Hieronder krijgt u praktische informatie met betrekking tot de werking van dit onderdeel van de verzamelaanvraag. Raadpleeg de bijbehorende rubriek in de toelichting 2018 voor meer inhoudelijke informatie.

Op deze pagina:

Een verzamelaanvraag indienen    Naar top

Op het indienscherm vindt u:

 1. een totaaloverzicht van uw resterende opmerkingen;
 2. Verklaringen
 3. een commentaarveld waar u eventueel duiding kunt geven bij uw aangebrachte wijzigingen. Let op, dit is een persoonlijk veld waarmee de administratie geen rekening zal houden. Dit informatieve veld zal zichtbaar worden op uw afdruk en in het overzicht van uw ingediende wijzigingsaanvragen.
 4. informatie over de bevestigingsmails die worden verstuurd en de mogelijkheid om de bevestigingsmails van de indiening naar meerdere e-mailadressen te sturen.
 5. Gegevensuitwisseling

Nadat u heeft ingediend krijgt u de bevestiging dat uw verzamelaanvraag succesvol werd ingediend. U ontvangt meteen ook een bevestigingsmail.

Na indiening komt u terecht in de overzichtslijst waar u de alleen-lezen modus van de verzamelaanvraag kan raadplegen. U zal de alleen-lezen modus van de verzamelaanvraag moeten openen om:

 • een afdruk te kunnen maken van uw ingediende aanvraag;
 • de bijlagen bij uw aanvraag te kunnen bekijken:

Dit zijn bijlagen die u zelf toevoegde aan uw aanvraag of die het systeem automatisch aanmaakte bij het indienen van uw aanvraag:

 • Als van toepassing worden door u opgeladen bijlagen, nieuw aangegane verbintenissen en agromilieuverbintenisinfo onmiddellijk als bijlage aan uw aanvraag toegevoegd.
 • Als van toepassing worden fotoplannen, perceelsinfo en bemestingsprognose in principe na enkele minuten automatisch als bijlage bij uw ingediende aanvraag toegevoegd.

Hoe een ingediende verzamelaanvraag wijzigen?    Naar top

Een ingediende verzamelaanvraag kan u wijzigen:

 • ofwel via de tegel "verzamelaanvraag": klik op de tegel "verzamelaanvraag". U komt in de overzichtslijst terecht waar u voor de betreffende aanvraag via de pijl kunt doorklikken naar de alleen-lezen modus ervan. Eenmaal in de alleen-lezen modus van de verzamelaanvraag klikt u rechts bovenaan het scherm op de knop "wijziging starten".
 • ofwel via de tegel "overzicht aanvragen" en vervolgens "raadpleeg ingediende aanvragen": de werkwijze is identiek aan de werkwijze hierboven beschreven.

Het indienen van een wijzigingsaanvraag verloopt op dezelfde manier als het indienen van een eerste aanvraag.

Elke wijzigingsaanvraag krijgt een indieningstijdstip.

Zolang u een wijzigingsaanvraag niet indient, blijft de voordien ingediende aanvraag gelden.

Na 21 april kunnen ingediende bijlagen niet meer verwijderd worden.

Periodes waarin u wijzigingen kan indienen    Naar top

Meer informatie over de periodes waarin u wijzigingen kan indienen, vindt u terug bij de algemene voorwaarden, onder de titel 'Indienen en wijzigen van de verzamelaanvraag'.

Controle op een bedrijf    Naar top

De landbouwer die een verzamelaanvraag indient, moet er zich van bewust zijn dat zijn bedrijf of zijn aanvraag kan onderworpen worden aan een controle ter plaatse. Deze controle kan zowel aangekondigd als onaangekondigd gebeuren en heeft tot doel de gegevens uit de verzamelaanvraag te vergelijken met de werkelijke situatie ter plaatse en de naleving van alle verbintenissen en verplichtingen na te gaan. De controleagent mag daartoe alle relevante percelen en gebouwen (stallen, loodsen,.) betreden, met uitzondering van het woongedeelte van de landbouwer. Er wordt geprobeerd, door verschillende instanties, om zoveel mogelijk controles samen uit te voeren. Daarnaast kan de controleagent alle documenten opvragen die nuttig worden geacht voor zijn controleopdracht. Het maakt niet uit of dergelijke documenten bij de landbouwer zelf of bij een derde worden opgevraagd.

De landbouwer moet er zich ook van bewust zijn dat bij het verhinderen of weigeren van een controle de steunaanvraag afgewezen kan worden.