Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Kopieren aanvraag

Raadpleeg hier de toelichting 2017.

 

Via de actie 'kopiŽren aanvraag' is het mogelijk om de perceelsgegevens van vorige campagne over te brengen naar de huidige campagne. Deze actie vindt u terug bij het behandelen van uw percelen op de pagina's 'per perceel', 'via tabel' en 'via kaart'. De uitvoering ervan kan enkele minuten duren.

Deze actie kan vooral handig zijn (en u tijd besparen) als uw aanvraag niet veel wijzigt over de campagnes heen.

OPGELET! Alle reeds ingevulde administratieve gegevens zullen overschreven worden door deze actie. Indien er reeds grafische wijzigingen werden uitgevoerd aan een bestaand perceel zullen deze niet overschreven worden. Nieuwe percelen blijven ook behouden. Na het kopiŽren kan u de gekopieerde gegevens nog verder aanpassen.

De code wijziging en datum ingebruikname voor I/A percelen en agromilieumaatregelen die in deze campagne niet meer van toepassing zijn worden niet gekopieerd.

Deze functie is enkel beschikbaar voor een eerste indiening. Bij een wijzigingsaanvraag zal deze actie niet meer beschikbaar zijn.