Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Invullen van perceelsgegevens

Raadpleeg de toelichting 2018.

Deze pagina telt volgende 3 rubrieken:

Administratieve perceelsgegevens    Naar top

De in te vullen velden op het scherm 'perceelsgegevens' worden overzichtelijk weergegeven. Maak uw keuze via de uitklaplijsten voor elk in te vullen veld. U wil bijvoorbeeld op een perceel aardappelen aangeven, dan klikt u op een veld en begint 'aard...' te typen, alle mogelijke teelten die 'aard' bevatten verschijnen in de uitklaplijst. Bij intikken van tekst in een veld (vb. 'tarwe'), verschijnt automatisch een lijst met alle keuzemogelijkheden die uw tekst bevat.

De perceelsinformatie die u eventueel nodig hebt bij het invullen van een perceel is uitgebreid consulteerbaar onder 'samenvatting perceelsinfo'. Maak gebruik van de link rechts onderaan het scherm om naar de perceelsinfo te navigeren.

Kies in het veld exploitatie een ander exploitatienummer. Na opslaan verhuist dit perceel automatisch naar de lijst percelen van de andere exploitatie. Zie ook via tabel om percelen makkelijk tussen uw exploitaties te verhangen.

Een perceel dat geheel of gedeeltelijk overlapt met de niet-subsidiabele laag kan toch volledig worden ingetekend door een reden aan te geven bij 'Perceel niet intekenbaar?'. De intekening zal vervolgens administratief of ter plaatse worden gecontroleerd door uw buitendienst. Het is niet langer mogelijk om een perceel zonder intekening in te dienen.

Indien u wenst een perceel te schrappen zal u hiervoor een reden moeten opgeven. Afhankelijk van de reden die u opgeeft zal u gevraagd worden om bijkomende contactgegevens in te vullen (NIEUW in 2018!). Deze aanpassing werd doorgevoerd zodat de briefwisseling rond 'verdwenen percelen' kan worden beperkt. De reden van schrapping kan worden opgegeven door een van volgende codes te selecteren:

 • ALB - Andere landbouwer neemt perceel in gebruik, u wordt gevraagd om via 'perceelsgegevens' bijkomende contactgegevens in te vullen.
 • GLG - Geen landbouwgrond meer, u bent verplicht om een reden aan te geven.
 • ONB - Onbekend huidig gebruik, u wordt gevraagd om via 'perceelsgegevens' bijkomende contactgegevens in te vullen.
 • PGB - Particulier gebruik, u wordt gevraagd om bijkomende contactgegevens in te vullen. Indien contactgegevens ontbreken zal u het formulier 'verklaring op eer' via de bevestigingsmail toegestuurd krijgen. Dit formulier dient u naar uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij te sturen.
 • SMN - Samenvoeging met ander perceel (via de actie 'samenvoegen')
 • SPL - Splitsing van perceel (via de actie 'splitsen')
 • GRA - Grafische wijziging aan het perceel
 • VGI - Vergissing (na toevoegen van een nieuw maar onterecht perceel)

Bij het uitvoeren van de acties 'splitsen' of 'samenvoegen' wordt de reden schrapping automatisch ingevuld.

De velden 'derogatie' en 'BKM' zijn steeds aanvinkbaar. Indien percelen hiervoor niet in aanmerking komen (vb. 'stallen en gebouwen') zal er een opmerking verschijnen.

Bij opslaan op deze pagina zullen steeds de opmerkingen verschijnen voor dit perceel.

Perceelsintekening    Naar top

Naast het invullen van het administratieve luik van het perceel kan u op deze pagina het perceel grafisch editeren (intekenen/wijzigen, splitsen, samenvoegen en overnemen) via de actieknoppen bovenaan de kaart.

Op deze kaart kan u:

 •  In- en uitzoomen;
 •  Via de lagenkiezer verschillende grafische lagen aan- of uitzetten;
 •  Gebruik maken van de mogelijkheid om de kaart via volledig scherm te bezichtigen.

Links    Naar top

Onderaan de kaart vindt u een rubriek waar u kan navigeren naar:

 • 'Samenvatting - perceelsinfo': deze pagina bevat alle perceelinformatie die nodig is om uw perceel correct in te vullen.
 • 'Opmerkingen': deze pagina geeft een overzicht van alle opmerkingen in uw verzamelaanvraag.
 • 'EAG': vraagt u zich af of het perceel in aanmerking komt voor ecologisch aandachtsgebied? Dan kan u hier navigeren naar de pagina 'ecologisch aandachtsgebied'. Op deze pagina komt u meer te weten over ecologische aandachtsgebieden en kan u deze selecteren om te voldoen aan de vergroeningsvoorwaarden.