Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Intekenen van percelen

Raadpleeg hier de toelichting 2017.

 

Zoomen en navigeren    Naar top

U kan op twee manieren in- en uitzoomen:

  • door de zoomknoppen te gebruiken;
  • door de scroll toets van de muis te gebruiken.

Om te vermijden dat u te ver inzoomt bij het intekenen van een perceel werd het maximum zoomniveau naar 20 meter gebracht. Dit is het zoomniveau dat het best geschikt is om uw percelen in te tekenen of aan te passen.

Naast de zoomfunctie kan u nu ook handig gebruik maken van het volledige scherm om uw percelen te bezichtigen of aan te passen. Klik hiervoor op de knop rechts bovenaan de kaart.

 Navigeren kan u op volgende manieren:

  • door de pijltjestoetsen te gebruiken;
  • door te pannen (houdt de linkermuisknop ingedrukt en verplaats de cursor).

Tekenacties    Naar top

Perceel intekenen

U start de intekening van een nieuw perceel door op het fotoplan het eerste punt via een klik op uw linkermuistoets toe te voegen. Door het verschuiven van de cursor wordt een lijnstuk gecreŰerd en kan u een bijkomend punt toevoegen. De polygoon wordt door het toevoegen van meerdere punten verder afgewerkt. U eindigt de intekening van het perceel door met de linkermuistoets te dubbelklikken.

Punt toevoegen

Van zodra u op een lijnstuk van een perceel klikt verschijnt een nieuw punt.

Punt verwijderen

U kan een punt verwijderen door er met de linkermuisknop op te klikken.

Magneet

De magneet (snap-functie) staat standaard aan. Met deze functie worden punten perfect op naburige perceelsgrenzen 'geplakt'. Zo worden kleine overlappingen of openingen tussen naburige percelen vermeden bij het intekenen.

U kan de magneet uitzetten door op het icoon te klikken, bijvoorbeeld wanneer u een smalle doorgang tussen twee percelen wil intekenen.

Eiland toevoegen /verwijderen  

Start de intekening van een eiland zoals u een perceel zou intekenen. U kan meerdere eilanden uit een perceel tekenen. Bijvoorbeeld om een niet-subsidiabel element uit een perceel te tekenen.

Het ingetekende eiland is het stuk van het perceel dat wordt uitgeknipt. De oppervlakte van uw perceel verkleint evenredig.

Tekening verwijderen

De volledige tekening verwijderen. De editeer-/intekenmodus blijft actief zodat u direct een nieuwe intekening kan starten.

Meetlat

Hiermee kunt u perceelsgrenzen opmeten; een tweede maal klikken op dit icoon doet de meetlat verdwijnen.

Informatie over een gekozen punt

Klik op een specifiek punt op de kaart om alle informatie voor die plaats te bekijken. Zie info voor punt

Een nieuw perceel intekenen    Naar top

Een nieuw perceel intekenen kan u op twee manieren:

  • klik bovenaan de tabel (op de pagina's 'per perceel' en 'via kaart') op het 'plus'-icoon en kies in de pop-up voor 'Intekenen';

  • maak eerst administratief nieuwe percelen aan via tabel. Kies vervolgens in de dropdown-actiemenu voor de actie 'intekenen'.

Indien u een perceel op een bepaalde locatie wenst in te tekenen kan u steeds gebruik maken van de zoekbalk (zie verder).

Om het perceel in te tekenen hoeft u enkel met de linkermuisknop de punten uit te zetten. Dubbelklik met de linkermuistoets om de intekening te eindigen.

Een perceelsintekening wijzigen    Naar top

Om een perceelsintekening te wijzigen klikt u op het dropdown-icoon van een bestaand perceel. In de dropdown-actiemenu kiest u voor de actie 'intekenen'. Vervolgens kunt u gebruik maken van de tekenacties om de intekening aan te passen.

Hoe kan u bijvoorbeeld een poel in een perceel aangeven?    Naar top

Om een poel in een perceel te tekenen moet u eerst een eiland uit het perceel tekenen (zie hierboven). Sla de intekening met het eiland op. Maak een nieuw perceel aan en teken het nieuwe perceel in het eiland. Maak hierbij gebruik van de snap-functie.

Zoekbalk    Naar top

Nieuw dit jaar is dat elke kaart in de verzamelaanvraag een zoekbalk bevat. Via deze zoekbalk kan u navigeren naar een gemeente, deelgemeente, adres, XY- of WGS-co÷rdinaten. In de tooltip wordt weergegeven hoe u deze co÷rdinaten goed moet invullen. Maak steeds gebruik van het vergrootglas naast de zoekbalk om naar de gewenste locatie te navigeren. NIEUW: het is nu ook mogelijk om op het nummer of de naam van een perceel te zoeken.

Welke lagen krijgt u te zien?    Naar top

Volgende lagen worden getoond op de kaart (intekenen):

   Blijvend grasland uit landbouw voor de randvoorwaarden* (groene arcering)
   Percelen in gebruik door natuurbeherende instanties (bruine arcering)
   Ecologisch aandachtsgebied bos (lichtgroene volle lijn)
   Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland, enkel GLB beschermd (rode verticale arcering)
   Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland, onder natuurwetgeving beschermd (rode horizontale arcering)
   Niet-subsidiabele waterlopen en -vlakken (bron: Grootschalig Referentie Bestand), bvb. van belang voor de 1 m buffer voor teeltvrije zone (grijze arcering)
   Bevaarbare en onbevaarbare waterlopen (bron: Vlaamse Hydrografische Atlas) (blauwe korte streepjeslijn)
   Grachten (donkerblauw gevuld)
   Niet-subsidiabele elementen (grijze arcering diagonaal NW-ZO)
   Niet-subsidiabele elementen andere dan water (bijv. bestrating, huizen, ...) (bron: Grootschalig Referentie Bestand) (grijze arcering diagonaal ZW-NO)
 

Wil u meer informatie over de lagen die zichtbaar zijn op de pagna 'via kaart'? Klik dan hier.

Via het lagen icoon (linksboven op de kaart) kan u bijkomende lagen raadplegen.

Luchtfoto's, in samenwerking met internetsite in bovenliggend frame Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)

Stratenplannen: Navstreets Raster, 2007.3 (AGIV-Product)

Waterlopen, poelen, gebouwen, wegen, spoorwegen en terreinen uit het Grootschalig Referentiebestand (GRB) weergegeven op de verzamelaanvraag:

Het Grootschalig Referentiebestand (GRB) is een objectendatabank aangemaakt door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) in samenwerking met alle gemeenten in Vlaanderen. Het bevat gedetailleerde objecten zoals bijvoorbeeld gebouwen, wegen, spoorwegen, terreinen (vb. dorpspleinen), waterlopen en poelen. Deze objecten worden gedetailleerd en nauwkeurig opgemeten zodat de gegevens bruikbaar zijn in een grootschalige voorstelling met een schaalbereik tussen 1/250 en 1/5.000.

Het Departement Landbouw en Visserij verwijdert de oppervlakte die deze objecten innemen uit haar landbouwgebruikspercelen. Deze oppervlakte vertegenwoordigt immers niet-landbouwgrond en mag met andere woorden niet tot de subsidiabele landbouwoppervlakte worden gerekend. De uitzondering hierop zijn de poelen die onder de randvoorwaarden vallen. Deze zijn wel subsidiabel.