Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Hoe uw verzamelaanvraag invullen?

Klik hier voor de handleiding 'Snel aan de slag met de verzamelaanvraag'.

12 stappen

 1. Wat u zeker moet weten: lees alle nuttige informatie
 2. Waalse percelen / inscharingen: hebt u percelen gelegen in Wallonië of grazen uw dieren op percelen die niet in uw verzamelaanvraag voorkomen? Geef deze percelen dan hier aan.
 3. Detailaangifte boomgaarden: geef hier de oppervlakte per teelt van uw boomgaarden aan.
 4. Percelen behandelen: behandel uw percelen op de manier die u verkiest
 5. Perceelsacties: een perceelsactie toepassen op één of meerdere percelen
 6. Vergroening: aan welke vergroeningseisen moet u voldoen. Kijk het hier na.
 7. Premies:
 1. Samenvatting: bekijk in verschillende overzichten de door u aangegeven oppervlakten
 2. Bijlagen: vul bijlagen in (aanvraag tot definitieve vermindering van het referentieareaal blijvend grasland en detailaangifte boomgaarden (landbouwenquête)) of laad ingescande bijlagen op die u wil toevoegen aan uw aanvraag
 3. Opmerkingen: lees de administratieve opmerkingen na bij uw aanvraag alvorens in te dienen. Ook krijgt u hier een overzicht te zien van uw grafische overlappingen met percelen van andere landbouwers.
 4. Afdrukken: druk uw gegevens af of exporteer uw gegevens naar Excel
 5. Naar indienen: dien uw verzamelaanvraag in
 6. Uw ingediende verzamelaanvraag wijzigen