Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Hoe uw verzamelaanvraag invullen?

Raadpleeg de handleiding 'Snel aan de slag met de verzamelaanvraag'.

13 stappen

 1. Wat u zeker moet weten: lees alle nuttige informatie
 2. Percelen in Wallonië: hebt u percelen gelegen in Wallonië? Geef deze percelen dan hier aan.
 3. Inscharingen: hebt u dieren die grazen op percelen die niet in uw verzamelaanvraag voorkomen? Geef deze percelen dan hier aan.
 4. Detailaangifte boomgaarden: geef hier de oppervlakte per teelt van uw boomgaarden aan.
 5. Percelen behandelen: behandel uw percelen op de manier die u verkiest
 6. Perceelsacties: een perceelsactie toepassen op één of meerdere percelen
 7. Vergroening: aan welke vergroeningseisen moet u voldoen. Kijk het hier na.
 8. Premies:
 1. Samenvatting: bekijk in verschillende overzichten de door u aangegeven oppervlakten. NIEUW 2018: 'Gewijzigde percelen' biedt een overzicht van de door de administratie of door u gewijzigde percelen.
 2. Bijlagen: laad (ingescande) bijlagen op die u wil toevoegen aan uw aanvraag
 3. Opmerkingen: lees de opmerkingen na bij uw aanvraag alvorens in te dienen. Ook krijgt u hier een overzicht te zien van uw grafische overlappingen met percelen van andere landbouwers.
 4. Afdrukken: druk uw gegevens af of exporteer uw gegevens naar Excel
 5. Naar indienen: dien uw verzamelaanvraag in
 6. Uw ingediende verzamelaanvraag wijzigen