Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Welkom bij de handleiding van de verzamelaanvraag 2018

Snel aan de slag handleiding

Beste e-loketgebruiker,

Deze handleiding biedt u praktische ondersteuning bij het correct invullen van de verzamelaanvraag 2018. Om u zo goed mogelijk te begeleiden werd de opbouw van de handleiding zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de inhoud van de verzamelaanvraag. Naast de praktische informatie die u in deze handleiding aangeboden krijgt, zal u, voor meer inhoudelijke informatie, bovenaan elke helppagina de bijbehorende rubriek uit de Toelichting 2018 kunnen raadplegen.

Voor onze Franstalige collega's bieden we een vertaling in pdf-vorm aan van de Toelichting 2018 Franstalig

Ondervindt u bijkomende problemen? Contacteer dan onze infolijn en start een meekijksessie op.

Hoe uw verzamelaanvraag invullen?

Doorloop deze 14 stappen om uw verzamelaanvraag in te vullen:

 1. Wat u zeker moet weten: raadpleeg hier alle nieuwigheden
 2. Percelen in Wallonië: hebt u percelen gelegen in Wallonië? Geef deze percelen dan hier aan.
 3. Inscharingen: hebt u dieren die grazen op percelen die niet in uw verzamelaanvraag voorkomen? Geef deze percelen dan hier aan.
 4. Detailaangifte boomgaarden: geef hier de oppervlakte per teelt van uw boomgaarden aan.
 5. Percelen behandelen: behandel uw percelen op de manier die u verkiest
 6. Perceelacties: een perceelactie toepassen op één of meerdere percelen
 7. Vergroening: aan welke vergroeningseisen moet u voldoen. Kijk het hier na.
 8. Premies:
 1. Samenvatting: bekijk in verschillende overzichten de door u aangegeven oppervlakten. NIEUW 2018: 'Gewijzigde percelen' biedt een overzicht van de door de administratie of door u gewijzigde percelen.
 2. Bijlagen: laad (ingescande) bijlagen op die u wil toevoegen aan uw aanvraag
 3. Opmerkingen: lees de opmerkingen na bij uw aanvraag alvorens in te dienen. Ook krijgt u hier een overzicht te zien van uw grafische overlappingen met percelen van andere landbouwers.
 4. Afdrukken: druk uw gegevens af of exporteer uw gegevens naar Excel
 5. Naar indienen: dien uw verzamelaanvraag in
 6. Uw ingediende verzamelaanvraag wijzigen