Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Welkom bij de helpfunctie van de verzamelaanvraag 2017

 

Beste e-loketgebruiker,

Deze helpfunctie biedt u praktische ondersteuning bij het correct invullen van de verzamelaanvraag 2017. Om u zo goed mogelijk te begeleiden werd de opbouw van de helpfunctie zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de inhoud van de verzamelaanvraag. Naast de praktische informatie die u in deze helpfunctie aangeboden krijgt, zal u, voor meer inhoudelijke informatie, bovenaan elke helppagina de bijbehorende rubriek uit de toelichting 2017 kunnen raadplegen.
Voor beginnende e-loketgebruikers raden we aan om eerst onze 'snel aan de slag'-handleiding te raadplegen.

Voor onze Franstalige collega's bieden we een vertaling in pdf-vorm aan van de toelichting 2017 () en de helpfunctie (2016).

Ondervindt u bijkomende problemen? Contacteer dan onze infolijn en start een meekijksessie op.