Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Bijlagen

Raadpleeg de toelichting 2018.

Opladen

U krijgt de mogelijkheid om persoonlijke bijlagen toe te voegen aan uw aanvraag. Ofwel selecteert u het bestand, ofwel sleept u het document naar deze locatie om uw bijlage op te laden. U zal nog gevraagd worden om het soort document aan te duiden en bijkomend eventueel een onderwerp te voorzien. Sla vervolgens op. U kan steeds de (eigenschappen van de) bijlage bewerken, raadplegen of verwijderen.

U kan bestanden van het type '.jpg', '.tiff', '.gif', '.jpeg', '.jpeg2000', '.pdf', '.doc', '.docx' of '.msg' van maximum 2 megabyte grootte opladen.

Al uw opgeladen bestanden worden onder 'mijn bijlagen' weergegeven.

Formulieren

Vaak gebruikte formulieren die u via e-loket kan opladen kan u terugvinden op de website van het Departement Landbouw en Visserij.