Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Afdrukken

Raadpleeg hier de toelichting 2017.

 

Afdrukmogelijkheden  Naar top

Bij indienen worden automatisch ingediende versies (pdf's) aangemaakt van volgende afdrukken: 'Aanvraag zonder fotoplan', 'Fotoplan gegroepeerd', historiek wijzigingen (voor wijzigingsaanvragen) en grafische overlappingen (als van toepassing voor uw aanvraag). Deze documenten kan u raadplegen en/of afdrukken in de alleen-lezen modus van de verzamelaanvraag:

  • Aanvraag zonder fotoplan (pdf);
  • Fotoplan per perceel (pdf);
  • Fotoplan gegroepeerd (pdf);
  • Export naar Excel, dit document bevat een mooi overzicht van alle te raadplegen perceelsinformtie in de verzamelaanvraag 2017;

Afdrukken fotoplannen    Naar top

Bij indienen wordt automatisch een ingediende versie aangemaakt van de fotoplannen van al uw percelen onder gegroepeerde vorm.

U kan ook opteren om van bepaalde percelen een aparte afdruk aan te maken. Deze percelen kan u selecteren via de selectievinkjes in de eerste kolom. Aan de hand van de nieuw toegevoegde kolom 'exploitatie' is het nu mogelijk om fotoplannen per exploitatie af te drukken.

Met Shift-toets een blok van percelen snel selecteren:

  • In de lijst het eerste perceel van de selectie aanklikken (kleurt groen);
  • Shift toets ingedrukt houden;
  • Laatste perceel van de selectie aanklikken.

Met Ctrl-toets willekeurige percelen selecteren:

  • In de lijst het eerste perceel van de selectie aanklikken (kleurt groen);
  • Ctrl toets ingedrukt houden;
  • Andere gewenste percelen selecteren.

Hoe de lijst van percelen sorteren?

Door op een kolomtitel te klikken, sorteert u op deze kolom. Bijvoorbeeld als u enkel die percelen wenst af te drukken waarvop u een nateelt hebt aangegeven, sorteert u op de kolom 'Najaarsteelt'; selecteer vervolgens alle percelen met een nateelt.

Met de actieknop 'selecteer alle nieuwe/gewijzigde percelen' hebt u de mogelijkheid om enkel nieuwe en grafisch gewijzigde percelen af te drukken.

U kan op de pagina 'Via kaart' ook zelf een afdruk maken van een bepaald perceel/gebied via het printer icoontje.

NIEUW: Tot 2016 stond de hoofdexploitatie in het midden van het eerste fotoplan. Vanaf 2017 worden percelen zoveel mogelijk grafisch gegroepeerd per fotoplan. Dit maakt het voor u eenvoudiger om de percelen snel terug te vinden. Het eerste fotoplan is het plan met de meeste gekende percelen van uw bedrijf. Hoogstwaarschijnlijk is dit het plan waarop u ook uw hoofdzetel zal terugvinden. De nummering van de percelen start per plan linksboven en loopt door naar rechtsonder volgens het middelpunt van het perceel. Heel waarschijnlijk zal de hoofdzetel dus niet meer perceelnummer 1 zijn.