Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Afdrukken

Raadpleeg de toelichting 2019.

Afdrukmogelijkheden

Bij indienen worden automatisch ingediende versies (pdf's) aangemaakt van volgende afdrukken: 'Aanvraag zonder fotoplan', 'Fotoplan gegroepeerd', historiek wijzigingen (voor wijzigingsaanvragen) en grafische overlappingen (als van toepassing voor uw aanvraag). Deze documenten kan u raadplegen en/of afdrukken in de alleen-lezen modus van de verzamelaanvraag:

  • Aanvraag zonder fotoplan (pdf);
  • Fotoplan per perceel of gegroepeerd (pdf);
  • Export naar Excel, dit document bevat een mooi overzicht van alle te raadplegen perceelinformatie in de verzamelaanvraag 2019;

Afdrukken fotoplannen

Bij indienen wordt automatisch een ingediende versie aangemaakt van de fotoplannen van al uw percelen onder gegroepeerde vorm.

U kan ook opteren om van bepaalde percelen een aparte afdruk aan te maken. Deze percelen kan u selecteren via de selectievinkjes in de eerste kolom. Aan de hand van de kolom 'exploitatie' is het mogelijk om fotoplannen per exploitatie af te drukken. Bovenaan de tabel hebt u steeds de keuze om 'per perceel' of 'gegroepeerd' af te drukken.

Hoe de lijst van percelen sorteren?

Door op een kolomtitel te klikken, sorteert u een kolom. Bijvoorbeeld als u enkel die percelen wenst af te drukken waarop u een nateelt hebt aangegeven, sorteert u de kolom 'Nateelt', selecteer vervolgens alle percelen met een nateelt.

Sorteren op de kolom 'nieuw/gewijzigd' laat u toe om gemakkelijk een afdruk te maken van al uw nieuwe en grafisch gewijzigde percelen.

De tabel met percelen kan u eveneens exporteren naar Excel.