Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Afdrukken

Raadpleeg de toelichting 2018.

Afdrukmogelijkheden

Bij indienen worden automatisch ingediende versies (pdf's) aangemaakt van volgende afdrukken: 'Aanvraag zonder fotoplan', 'Fotoplan gegroepeerd', historiek wijzigingen (voor wijzigingsaanvragen) en grafische overlappingen (als van toepassing voor uw aanvraag). Deze documenten kan u raadplegen en/of afdrukken in de alleen-lezen modus van de verzamelaanvraag:

  • Aanvraag zonder fotoplan (pdf);
  • Fotoplan per perceel of gegroepeerd (pdf);
  • Export naar Excel, dit document bevat een mooi overzicht van alle te raadplegen perceelsinformatie in de verzamelaanvraag 2018;

Afdrukken fotoplannen

Bij indienen wordt automatisch een ingediende versie aangemaakt van de fotoplannen van al uw percelen onder gegroepeerde vorm.

U kan ook opteren om van bepaalde percelen een aparte afdruk aan te maken. Deze percelen kan u selecteren via de selectievinkjes in de eerste kolom. Aan de hand van de nieuw toegevoegde kolom 'exploitatie' is het mogelijk om fotoplannen per exploitatie af te drukken. Bovenaan de tabel hebt u steeds de keuze om 'per perceel' of 'gegroepeerd' af te drukken.

Hoe de lijst van percelen sorteren?

Door op een kolomtitel te klikken, sorteert u op deze kolom. Bijvoorbeeld als u enkel die percelen wenst af te drukken waarop u een nateelt hebt aangegeven, sorteert u op de kolom 'Najaarsteelt'; selecteer vervolgens alle percelen met een nateelt.

Sorteren op de kolom 'nieuw/gewijzigd' laat u toe om gemakkelijk een afdruk te maken van al uw nieuwe en grafisch gewijzigde percelen.

De tabel met percelen kan u eveneens exporteren naar Excel.

U kan op de pagina 'Via kaart' ook zelf een afdruk maken van een bepaald perceel/gebied via het printer icoontje Print-icoontje.