Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Welke identificatiegegevens zijn beschikbaar op het e-loket?

Hieronder vindt u informatie over de verschillende identificatiegegevens die op het e-loket beschikbaar zijn via de tegel 'mijn bedrijfsgegevens'.

Bedrijfsgegevens

Gegevens van de landbouwer

Hier vindt u uw naam en adres terug zoals u gekend bent bij het Departement Landbouw en Visserij. Uw naam en adresgegevens worden afgestemd op de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Rijksregister. U vindt hier ook uw landbouwernummer, het bankrekeningnummer waarop onze administratie uw premies uitbetaalt, uw ondernemingsnummer, de zaakvoerders die gekoppeld zijn aan de onderneming en uw contactgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer en faxnummer terug. Tevens vindt u hier ook terug sinds wanneer en, indien u niet meer actief bent als landbouwer, tot wanneer u als actieve landbouwer bent geregistreerd bij het Departement Landbouw en Visserij.

Overzicht van de exploitaties

Hier vindt u de exploitaties waar u momenteel actief bent. Per exploitatie wordt het adres weergegeven, de kenmerken 'Enkel percelen' en 'Enkel mestopslag', en het gekoppelde veebeslag.