Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Welke gegevens met betrekking tot mijn toeslagrechten zijn beschikbaar op het e-loket?

Hieronder vindt u informatie over de verschillende gegevens m.b.t. uw toeslagrechten die op het e-loket beschikbaar zijn.

Overzicht Vlaamse toeslagrechten

Dit is het huidige overzicht van uw Vlaamse toeslagrechten. In dit overzicht is een onderscheid gemaakt tussen de rechten die in eigendom zijn (al dan niet in gebruik) en tijdelijk zijn overgenomen van een andere landbouwer.

  • 1/Toeslagrechten in eigendom - niet tijdelijk overgelaten: Dit zijn de toeslagrechten die u momenteel in eigendom en in gebruik heeft.
  • 2/Toeslagrechten in eigendom - tijdelijk overgelaten: Dit zijn de toeslagrechten waarvan u de eigenaar bent maar die momenteel voor een beperkte periode verhuurd zijn aan een andere landbouwer.
  • 3/Toeslagrechten die tijdelijk zijn overgenomen: Dit zijn de toeslagrechten waarvan u geen eigenaar bent maar die u wel tijdelijk in gebruik heeft.

Het overzicht van uw toeslagrechten is gesplitst op basis van het type van toeslagrechten. Enerzijds zijn er de gewone toeslagrechten die geactiveerd kunnen worden met subsidiabele percelen. Anderzijds zijn er de speciale toeslagrechten die met dieren moeten worden geactiveerd. Het aantal dieren dat moet worden aangehouden is terug te vinden bij 'Consultatie extra informatie'.

Afdruk overzicht van de Vlaamse toeslagrechten

Via deze weg kan u het overzicht van uw Vlaamse toeslagrechten opvragen in PDF-formaat. Dit bestand kan u opslaan of afdrukken en kan u gebruiken als bijlage bij een overdrachtformulier of louter ter informatie. Het is steeds de huidige situatie die wordt getoond.

Als u ook over Waalse toeslagrechten beschikt, kan u bij het Waalse gewest een overzicht van uw Waalse rechten opvragen.

Notificatie overdracht Vlaamse Toeslagrechten

Voor aanvaarde overdrachten die vanaf juli 2013 hebben plaatsgevonden, kan u hier de notificatie terugvinden. Hetzelfde document wordt u ook per post bezorgd.

Consultatie extra informatie

Referentie - grootvee-eenheden: eenheden of referentie-GVE: Om uw speciale toeslagrechten te activeren, moet u gedurende het kalenderjaar gemiddeld een aantal dieren (runderen of schapen) houden dat overeenkomt met minstens 50% van het referentieGVE. Dit referentie-GVE is gebaseerd op het aantal dieren waarvoor tijdens de referentieperiode premies zijn aangevraagd.