Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Welke gegevens met betrekking tot mijn zoogkoeienquotum zijn beschikbaar op het e-loket?

Per campagne kunnen de gegevens betreffende het zoogkoeienquotum worden opgevraagd. Hierbij wordt zowel de waarde van het quotum als de relevante gegevens van het melkquotum weergegeven. Als u een premieaanvraag voor zoogkoeien hebt ingediend, ziet u hier ook het ontvangstbewijs.

Je gaat naar de tegel 'Mijn Bedrijfsgegevens' en klikt verder op de tegel 'Gegevens van zoogkoeien'. In het kader klikt u op de link 'Detail en documenten' en vervolgens vindt u in het kader 'Documenten' bovenaan de link 'Ontvangstbewijs' terug. Als u hierop klikt, opent zich een pdf-document.

Pas na 7 maanden na de indiening van de aanvraag is ook de notificatie beschikbaar. In het kader 'Documenten' klikt u dan op de link 'Notificatiebewijs'.