Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Welke controlerapporten zijn beschikbaar op het e-loket?

Via de tegel Overzicht controlerapporten vindt u een overzicht van de verschillende controles uitgevoerd door de afdeling Inkomenssteun van het Departement Landbouw en Visserij.

Dit betreft de controles op alle subsidies die aangevraagd kunnen worden via de verzamelaanvraag, op de rundveepremies en op de verplichtingen in het kader van de randvoorwaarden. Maar ook controles die de afdeling Inkomenssteun uitvoerde in samenwerking met of in opdracht van andere afdelingen of andere overheidsinstanties. Met name controles op de percelen die aangegeven werden voor bepaalde beheerovereenkomsten bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en controles op derogatie, die werd aangevraagd bij VLM en bevestigd via de verzamelaanvraag.

U kunt via campagne, datum controle of controletype een controle zoeken door de gegevens in te voeren onder de respectievelijke titel. Voor elke controle kunt u het controlerapport in pdf-formaat raadplegen door op de link Detail te klikken. Dit rapport geeft de resultaten van de uitgevoerde controles weer. U vindt ook de eventuele bijkomende opmerkingen van de controleagent terug.