Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Welke afrekeningen en betalingsgegevens zijn beschikbaar op het e-loket?

Hieronder vindt u informatie over de drie verschillende overzichten met betalingsgegevens die op het e-loket beschikbaar zijn.

Overzicht afrekeningen

Onder overzicht afrekeningen vindt u de afrekening in pdf-formaat voor uw rechtstreekse inkomenssteun enerzijds en voor uw agromilieumaatregelen anderzijds. Op de afrekening krijgt u eerst een overzicht van het toegekende steunbedrag per steunregeling en van het totale door u ontvangen bedrag, gevolgd door een detailoverzicht per steunregeling met de door u aangegeven gegevens van de aanvraag en een overzicht van de berekeningswijze. De afrekeningen zijn gegroepeerd per campagnejaar en zijn beschikbaar vanaf 2006.

Overzicht sanctieoverzichten randvoorwaarden

Onder overzicht sanctieoverzichten randvoorwaarden vindt u het sanctieoverzicht in pdf-formaat voor uw rechtstreekse inkomenssteun enerzijds en voor uw agromilieumaatregelen en andere plattelandsmaatregelen anderzijds. Deze worden per kalenderjaar opgelijst. Op het sanctieoverzicht krijgt u een overzicht van de niet nageleefde beheerseisen en normen in het kader van de randvoorwaarden alsook de toegepaste verlaging op de uitbetaling als gevolg van het niet-naleven van deze beheerseisen.

Overzicht per jaar voor belastingaangifte

U kan per kalenderjaar een document oproepen waarop alle uitbetaalde steunbedragen worden opgesomd. Dit document kan u gebruiken bij het invullen van uw belastingsaangifte. Het overzicht is beschikbaar vanaf 2005.

Overzicht betalingen van een bepaalde periode

Hier vindt u een lijst met de betalingsgegevens van de voorbije twee jaren. De lijst toont de uitbetalings- of inningsdatum, het uitbetaalde of ge´nde bedrag en de betrokken steunmaatregel. Met de actie aan de linkerkant van deze pagina, kan u oudere betalingen opzoeken en kan u de gegevens filteren op premiestelsel en campagne.