Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Wat doe ik als bepaalde identificatiegegevens gewijzigd moeten worden?

Uw contactgegevens (e-mail, gsm, telefoon en fax) kan u wijzigen via het e-loket. Andere identificatieaanpassingen mag u via e-mail of fax melden. Het toevoegen of wijzigen van rekeninggegevens of het melden van een stopzetting doet u schriftelijk en ondertekend. Voor het melden van een overname gebruikt u het formulier Overname van een exploitatie of Melding van volledige bedrijfsoverdracht. U kan dit formulier opvragen bij uw buitendienst.

Om uw contactgegevens aan te passen gaat u als volgt te werk:

  1. U klikt links in het actiemenu op 'Invullen'.
  2. Door op de link te klikken boven elk contactgegeven opent zich een witte kader in een nieuw scherm waarin u een nieuw of extra gegeven kunt toevoegen.
  3. Als u een contactgegeven wilt wijzigen, klikt u op het icoontje Symbool pen voor bewerken links naast het gegeven.
  4. Als u een contactgegevens wilt verwijderen, klikt u op het icoontje links naast het gegeven.
  5. U klikt links in het actiemenu op 'Bevestigen'.
  6. Ten slotte klikt u links in het actiemenu op 'Opslaan' om de wijzigingen te bewaren.