Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Wat heb ik nodig om een kaartlezer te installeren?

Voor het installeren van uw kaartlezer, moet u over de volgende zaken beschikken:

- een computer met een van volgende aansluitingen: seri?le poort, USB of PC Card (PCMCIA)

- een kaartlezer met een aansluiting die op uw computer past

- installatiesoftware voor uw kaartlezer (deze wordt normaal bij de aankoop van uw kaartlezer geleverd)