Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Wat doe ik indien mijn elektronische identiteitskaart wordt geweigerd door het e-loket?

U kunt de geldigheid van uw elektronische identiteitskaart laten controleren door de dienst bevolking van uw stad of gemeente.