Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Wat doe ik als ik mijn elektronische identiteitskaart heb verloren?

Bel onmiddellijk eID card stop: 0800 2123 2123