Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Waar vind ik de recentste versie van de fedict middleware?

De recentste versie van de FedICT middleware kunt u terugvinden op de website van FedICT.