Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Waar vind ik de PIN code van mijn elektronische identiteitskaart?

De PIN code van uw elektronische identiteitskaart vindt u op een brief die uw stad of gemeente heeft opgestuurd na het aanvragen van uw elektronische identiteitskaart. Op deze brief staan zowel de PIN als de PUK codes vermeld. Het is mogelijk dat u de PIN code hebt gewijzigd bij het afhalen van uw elektronische ientiteitskaart.

U heeft drie pogingen bij het ingeven van de PIN code. Na drie foutieve pogingen, wordt uw kaart geblokkeerd.
Indien u uw PIN code bent vergeten of uw kaart is geblokkeerd door het ingeven van drie foutieve PIN codes, kunt u aan de hand van uw PUK code een nieuwe PIN code aanvragen bij de dienst bevolking van uw stad of gemeente.
Indien u de brief met de PUK code kwijt bent, kunt u hiervan online een herdruk aanvragen. De toepassing voor de herdruk van de PIN- en PUK codes is beschikbaar op de website van de FOD Binnenlandse Zaken.