Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Mijn computer herkent tijdens de installatie mijn kaartlezer niet?

Indien de kaartlezer tijdens de installatie niet wordt herkend, zijn er 2 mogelijkheden:

  1. U heeft de kaartlezer reeds op een vroeger tijdstip ge´nstalleerd. Ga naar de vraag 'Hoe installeer ik een kaartlezer op mijn computer?'
  2. De hardware wordt niet gedetecteerd.
  • Controleer of de kaartlezer goed is aangesloten.
  • Probeer de software van uw kaartlezer manueel te installeren.
  • Probeer een andere kaartlezer.