Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Hoe meld ik aan op het e-loket?

U hebt verschillende mogelijkheden om aan te melden in eigen naam:

 

Surf naar www.landbouwvlaanderen.be en klik op de blauwe tegel met de tractor en met de tekst 'Aanmelden op uw e-loket'.

U komt op de CSAM pagina: Kies dan uw digitale sleutel om aan te melden.

Aanmelden

 

Aanmelden met uw eID en een aan uw computer verbonden kaartlezer

Met eid en vaste kaartlezer

Op het volgende scherm klikt op Aanmelden.

Aanmelden tussenscherm

Uw pincode wordt dan gevraagd. Na ingeven hiervan bent u aangemeld.

 

 

Aanmelden met draadloze eID kaartlezer (MYDIGIPASS)

Aanmelden met draadloze eid kaartlezer

Op het volgende scherm klikt op Verdergaan.

tussenscherm

Uw pincode wordt dan gevraagd. Na ingeven hiervan bent u aangemeld.

 

Klik hier voor een handleiding bij een eerste aanmelding (pdf)

Zie voor meer info ook volgende twee filmpjes:

 

 

 

Aanmelden met uw token

Aanmelden met token

Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in uit uw profiel bij de online overheid (CSAM) en klik op Verdergaan.

token tussenscherm

Geef vervolgens de gevraagde code in die u terugvindt op uw token. Zo bevestigt u uw aanmelding.

 

  • Hebt u nog geen token? Registreer u dan eerst op het federaal portaal: Mijn eGov-profiel (token) of registreer u bij het registratiekantoor (vreemdelingentoken).
  • Bent u uw gebruikersnaam of wachtwoord vergeten? U kunt een nieuw aanvragen via de hiervoor vooziene link 'Gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten'  Mijn eGov-profiel.

->Voor beide bovenstaande mogelijkheden moet u beschikken over uw eID, de pincode van uw eID en een kaartlezer.

 

 

Aanmelden via mobiele app

aanmelden via mobiele app

Zie hier voor een handleiding

 

 

 

Aanmelden voor Nederlandse gebruikers

Aanmelden voor buitenlanders

Vooraleer u zich kan aanmelden als Nederlandse gebruiker op het e-loket dient aan twee voorwaarden voldaan te worden:

  1. De gemachtigden voor uw onderneming moeten beschikken over een eHerkenningsmiddel beveiligingsniveau 3 of hoger. Voor meer informatie over de werking en de aanvraag van eHerkenning kunt u terecht op de volgende website: https://www.eherkenning.nl/.
  2. Uw onderneming en de gemachtigden moeten geregistreerd zijn bij het Departement Landbouw en Visserij. Dit doet u aan de hand van het Formulier Identificatie van gemachtigden via eHerkenning voor het e-loket Landbouw en Visserij. Van zodra u geregistreerd bent als gemachtigde, krijgt u uw persoonlijk gebruikersnummer toegestuurd via e-mail. Dit nummer heeft u nodig wanneer u zich voor de eerste maal aanmeldt op het e-loket.

Bij het invullen van het formulier eHerkenning moet de persoon op wiens naam de eHerkenning staat, ingevuld worden als gemachtigde. Indien de persoon op wiens naam de eHerkenning staat niet de verantwoordelijke van de onderneming is, moet bijkomend een volmacht gegeven worden van de landbouwer (= verantwoordelijke van de onderneming) aan de persoon die de eHerkenning bezit. Hiervoor kan u dit formulier gebruiken: Formulier Toekenning van een volmacht (pdf).

Opmerking: Als er een wijziging is in de gemachtigden van uw onderneming of als u een nieuwe eHerkenning ontvangen hebt, moet u opnieuw het formulier Identificatie van gemachtigden via eHerkenning voor het e-loket Landbouw en Visserij indienen. Onze administratie zal dan uw oude koppeling verbreken en de gemachtigde zal (opnieuw) de activatieprocedure moeten doorlopen om te kunnen aanmelden.

U bent reeds in het bezit van een persoonlijk gebruikersnummer van het Departement Landbouw en Visserij:

-> Klik hier voor een handleiding ter activatie van uw gebruikersnummer en aanmelding op het e-loket (pdf)

Opmerking: in plaats van zelf aan te melden voor uw onderneming en uw aanvragen te behandelen, kan u in het kader van uw landbouwactiviteiten ook een volmacht verlenen aan een Belg of Nederlander die gemachtigd is om op het e-loket te werken. Een volmacht verlenen kan u via het Formulier Toekenning van een volmacht (pdf). Indien u een volmacht wenst te geven aan een Nederlander, moet deze persoon bovendien ook het Formulier Identificatie van gemachtigden via eHerkenning voor het e-loket Landbouw en Visserij (pdf) invullen.