Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Verschillende sleutels om aan te melden op het e-loket

Surf naar www.landbouwvlaanderen.be en klik op de blauwe tegel om u aan te melden.

U komt op de CSAM pagina: Kies een digitale sleutel om aan te melden. U kan zelf uw digitale sleutels beheren via CSAM.

Aanmelden bij de online overheid

U hebt nu verschillende mogelijkheden om aan te melden in uw eigen naam:

Aanmelden met uw eID en een aan uw computer verbonden kaartlezer

Aanmelden met eID kaartlezer 

Aanmelden tussenscherm 

Geef dan uw pincode in.

Aanmelden via mobiele app

aanmelden via mobiele app

Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in van uw profiel bij de online overheid (CSAM):

Aanmelden via mobiele app: geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op. Klik daarna op volgende.

Geef de beveiligingscode in die u afleest van uw mobiele app:

Ingeven code van de mobiele app

Zie hier voor een handleiding aanmelden via mobiele app (pdf).

Aanmelden met uw token

Aanmelden via Token 

Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in van uw profiel bij de online overheid (CSAM):

Ingeven van Gebruikersnaam en wachtwoord. 

Geef dan de gevraagde code in die u terugvindt op uw token.

Hoe kan ik een token bekomen?

Zie voor meer informatie hierover:

Hoe kan ik de onlinediensten van de overheid gebruiken zonder eID?

Hoe een token aanvragen?

Hebt u geen Belgische eID en wenst u toegang tot onze online overheidsdiensten?

Dan kan u zich aanmelden met een token. U zal zich éénmalig moeten laten registreren in een registratiekantoor.

Aanmelden voor Nederlandse gebruikers

Twee voorwaarden om te kunnen aanmelden als Nederlandse gebruiker op het e-loket van het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid

  1. De gemachtigden voor uw onderneming moeten beschikken over een eHerkenningsmiddel beveiligingsniveau 3 of hoger. Voor meer informatie over de werking en de aanvraag van eHerkenning kunt u terecht op de website eHerkenning.
  2. Uw onderneming en de gemachtigden moeten geregistreerd zijn bij het Departement Landbouw en Visserij. Dit doet u aan de hand van het Formulier identificatie van gemachtigden via eHerkenning voor het e-loket Landbouw en Visserij. Van zodra u geregistreerd bent als gemachtigde, krijgt u uw persoonlijk gebruikersnummer toegestuurd via e-mail. Dit nummer heeft u nodig wanneer u zich voor de eerste maal aanmeldt op het e-loket. Voor alle volgende keren dat u aanmeldt op het e-loket, heeft u dit niet meer nodig.

Bij het invullen van het formulier eHerkenning moet de persoon op wiens naam de eHerkenning staat, ingevuld worden als gemachtigde. Indien de persoon op wiens naam de eHerkenning staat niet de verantwoordelijke van de onderneming is, moet bijkomend een volmacht gegeven worden van de landbouwer (= verantwoordelijke van de onderneming) aan de persoon die de eHerkenning bezit. Hiervoor kan u het Formulier Toekenning van een volmacht (pdf) gebruiken.

Als er een wijziging is in de gemachtigden van uw onderneming of als u een nieuwe eHerkenning ontvangen hebt, moet u opnieuw het Formulier identificatie van gemachtigden via eHerkenning voor het e-loket Landbouw en Visserij indienen. Onze administratie zal dan uw oude koppeling verbreken en de gemachtigde zal (opnieuw) de activatieprocedure moeten doorlopen om zich te kunnen aanmelden.

Activeren van uw persoonlijk gebruikersnummer en uw aanmelding op het e-loket

Zie hier voor de handleiding ter activatie van uw gebruikersnummer en aanmelding op het e-loket (pdf).

Alternatief: Verlenen van een volmacht aan een Belg of Nederlander die gemachtigd is om op het e-loket te werken

In plaats van zelf aan te melden voor uw onderneming en uw aanvragen te behandelen, kan u in het kader van uw landbouwactiviteiten ook een volmacht verlenen aan een Belg of Nederlander die gemachtigd is om op het e-loket te werken.

Een volmacht verlenen kan u via het Formulier Toekenning van een volmacht (pdf).

Indien u een volmacht wenst te geven aan een Nederlander, moet deze persoon bovendien ook het Formulier Identificatie van gemachtigden via eHerkenning voor het e-loket Landbouw en Visserij (pdf) invullen.

Alternatief: Hebt u geen Belgische eID en wenst u toegang tot onze online overheidsdiensten?

Nadat u geactiveerd bent: volg volgende stappen om u aan te melden:

Aanmelden voor buitenlanders

Aanmelden met Cross Border Authentication

Nederlandse vlag

Kies uw eHerkenningshouder in de keuzelijst. U komt dan in de flow terecht om u te identificeren aan Nederlandse zijde.

eHerkenning

Vul uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord van uw e-Herkenning in.

Geef uw OTP code in.

Kies om het Machtigingenregister uit te voeren.

Opgelet: Kies in de keuzelijst om verder te gaan: Continue:

Kies Continue

Dan kom je op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.