Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Hoe kan ik op het e-loket?

 

Aanmelden

Elektronische identiteitskaart (eID)

Kaartlezer

Hoe kan ik een token bekomen?