Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

elektronische identiteitskaart (eid)

Waar kan ik mijn elektronische identiteitskaart verkrijgen?

Waar vind ik de PIN code van mijn elektronische identiteitskaart?

Aanmelden met een nieuwe elektronische identiteitskaart

Wat doe ik indien mijn elektronische identiteitskaart wordt geweigerd door het e-loket?

Wat doe ik als ik mijn elektronische identiteitskaart heb verloren?