Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Aanmelden met een nieuwe elektronische identiteitskaart

Kan ik met mijn nieuwe eID mijn aanvragen verder bewerken?

U kunt met uw nieuwe eID de aanvragen die nog in bewerking stonden met uw oude eID verder afwerken en indienen. Ook aanvragen die al ingediend waren, kunt u met uw nieuwe eID wijzigen of raadplegen.

Het certificaat van uw nieuwe identiteitskaart op uw computer installeren

Alvorens u met uw nieuwe identiteitskaart kan aanmelden, moet u het certificaat ervan op uw computer installeren.

Dit verloopt normaal automatisch bij plaatsen van uw identiteitskaart in de kaartlezer. Mogelijk verschijnt eenmaal een veiligheidswaarschuwing die u moet bevestigen.

Verwijderen van verlopen certificaten op uw computer

Elk certificaat heeft een verloopdatum. Verwijder de eventueel verlopen certificaten zodat deze bij aanmelden op uw e-loket niet meer in uw certificatenlijstje getoond worden.

In Internet Explorer:

Kies Extra in de menubalk, dan Internetopties

Kies op het tabblad Inhoud de knop certificaten

U krijgt de lijst van alle geregistreerde certificaten op uw computer te zien. Na selecteren van het verlopen certificaat kan u dit verwijderen door op de knop 'verwijderen' te klikken.