Hebt u een vraag? Neem contact op met de infolijn

Hebt u een probleem? icoon rescue assistStart een meekijksessie na contact met de infolijn

Volmachten

Op deze pagina:

Wat is een volmacht?

Door middel van een volmacht kan de volmachtgever een persoon of onderneming (volmachthouder) toegang geven tot het e-loket in zijn naam. De volmachthouder kan dan de gegevens van de volmachtgever inkijken of kan zelfs, indien de volmachtgever daar toestemming voor geeft, elektronische aanvragen indienen in naam van de volmachtgever. Zelf blijft de volmachtgever te allen tijde ook al deze rechten behouden. Een volmacht blijft geldig tot wanneer de volmachtgever of de volmachthouder ze stopzet.

Welke soorten volmachten bestaan er op het e-loket?

Er bestaan twee types van volmachten:

Raadplegen-volmacht

Met deze volmacht krijgt de volmachthouder inzagerecht in alle historische en huidige dossier- en identificatiegegevens (inclusief financiële gegevens) op het e-loket Landbouw en Visserij. De volmachthouder kan geen aanvragen indienen. De volmacht wordt eveneens verleend voor inzage in eventuele nieuwe dossier- en identificatiegegevens in de toekomst bij het Departement Landbouw en Visserij. Kortom: De volmachthouder ziet wat de volmachtgever ziet.

Beheren-volmacht

Met deze volmacht kan de volmachthouder alle huidige en toekomstige aanvragen bij het Departement Landbouw en Visserij indienen of wijzigen. Hij krijgt ook automatisch inzagerecht in uw historische en huidige dossier- en identificatiegegevens (inclusief financiële gegevens). Deze volmacht omvat alle mogelijke aanvragen bij het Departement Landbouw en Visserij. De volmacht wordt dus eveneens verleend voor eventuele nieuwe aanvragen en de inzage in nieuwe dossier- en identificatiegegevens in de toekomst bij het Departement Landbouw en Visserij. Kortom: De volmachthouder kan hetzelfde zien en doen als de volmachtgever.

Waar vind ik een overzicht van mijn volmachten?

Via de tegel 'Mijn volmachten en rechten' kunt u uw volmachten raadplegen.

Tegel Mijn volmachten en rechten

De volmachten worden gegroepeerd in gegeven volmachten, verkregen volmachten en overige rechten:

 • Gegeven volmachten zijn volmachten die u gegeven heeft aan een persoon of onderneming. U kunt gegeven volmachten aanpassen door de volmachten aan of uit te vinken.
 • Verkregen volmachten zijn volmachten die u gekregen heeft. U kunt verkregen volmachten stopzetten door de volmachten uit te vinken.
 • Overige rechten zijn rechten die u gegeven of verkregen heeft wanneer er bepaalde relaties geregistreerd zijn (b.v. partnerrelatie bij landbouwers).

U kunt uw volmachten exporteren naar Excel door op de volgende knop te klikken: Symbool XLS voor exporterenVervolgens kan u de Excel- file bewaren op uw computer en afdrukken.

Aan wie kan ik een volmacht toekennen?

Een volmacht kan worden toegekend aan een persoon of aan een onderneming:

 • Aan een persoon (partner, zoon of dochter, buur, ...): De enige voorwaarde is dat deze persoon een Belgische elektronische identiteitskaart heeft.
 • Aan een onderneming (consulent, boekhoudkantoor, douaneagentschap, ...): Door een volmacht te geven aan een onderneming kunnen alle geregistreerde werknemers van die onderneming voor u op het e-loket werken.
 • De onderneming moet zichzelf hiervoor bij het Departement Landbouw en Visserij laten registreren en moet een lijst bezorgen met werknemers die voor deze onderneming werken.

Hoe kan ik een volmacht toekennen of stopzetten?

Op het e-loket bestaan twee types volmachten (zie Welke soorten volmachten bestaan er op het e-loket?). Deze twee types volmachten kan u online beheren. Enkel de volmachtgever kan volmachten toekennen. Het stopzetten van volmachten kan zowel door de volmachtgever als door de volmachthouder.

Via de rubriek 'Gegeven volmachten' vindt u een overzicht van uw gegeven volmachten. Via de rubriek 'Verkregen volmachten' vindt u een overzicht van uw verkregen volmachten (zie Waar vind ik een overzicht van mijn volmachten?).

Door de volmachten aan- of uit te vinken kunt u extra volmachten toekennen of volmachten stopzetten.
Klik op het bewaren icoon bewaren icoonom de wijzigingen op te slaan. De aangebrachte wijzigingen in het overzicht van de volmachten zijn onmiddellijk van toepassing.

De volmachtgever kan ook volmachten toekennen aan een nieuwe volmachthouder die nog niet gekend is in het overzicht van gegeven volmachten. Klik bij 'Gegeven volmachten' op het plus icoon Symbool plusje voor toevoegen. Vervolgens kunt u de volmachtgever, de volmachthouder en de types volmachten aanvullen.

 • Onder volmachtgever vindt u een lijst van alle klanten waartoe u behoort en waarvoor u volmachten kunt geven.
 • Onder volmachthouder selecteert u eerst het type (volmacht aan een persoon of aan een onderneming) en vervolgens vult u naargelang het type het rijksregisternummer van de volmachthouder in of selecteert u de onderneming uit de lijst.
 • Onder volmachten vinkt u aan welke volmachten u wenst toe te kennen aan de nieuwe volmachthouder.
 • Van zodra op 'Bevestig' wordt geklikt en na positieve bevestiging van de vraag die volgt, worden de volmachten aan de nieuwe volmachthouder onmiddellijk toegekend. De toegekende volmachten zijn ook onmiddellijk te raadplegen in het overzicht van de gegeven volmachten.
  Als u de melding krijgt dat de persoon nog niet gekend is bij het Departement Landbouw en Visserij of u vindt de onderneming niet terug in de lijst, dan kunnen de volmachten niet worden toegekend via het e-loket, maar moet dit gebeuren via het Formulier Toekenning van een volmacht (pdf). Een onderneming die niet gekend is in de lijst moet zich bovendien eerst laten registreren: zie hiervoor Hoe kan ik mijn als onderneming als volmachthouder registreren?.

Zowel bij het toekennen van volmachten aan een nieuwe volmachthouder als bij het aanpassen van volmachten in het overzicht, worden de betrokken personen via mail verwittigd indien hun e-mailadres gekend is bij het Departement Landbouw en Visserij of werd ingevuld bij het indienen van de aanvraag.

U kunt bij voorkeur online volmachten toekennen of stopzetten. Naast het online toekennen en stopzetten van volmachten via het e-loket kunnen volmachten ook worden toegekend of stopgezet door middel van formulieren:
Formulier Toekenning van een volmacht (pdf)
Formulier Stopzetten van volmachten (pdf)

Hoe kan ik mijn onderneming als volmachthouder registreren?

Als uw onderneming wil optreden als volmachthouder, waarbij meerdere werknemers toegang willen hebben tot het e-loket in naam van de volmachtgevers waarvoor uw onderneming een volmacht heeft, moet uw onderneming bij het Departement Landbouw en Visserij geregistreerd worden als volmachthouder.

Vul hiertoe het Formulier Registratie van een onderneming als volmachthouder (pdf) in.