Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Hoe kan ik mijn onderneming als volmachthouder registreren?

Als uw onderneming wil optreden als volmachthouder, waarbij meerdere werknemers toegang willen hebben tot het e-loket in naam van de volmachtgevers waarvoor uw onderneming een volmacht heeft, moet uw onderneming bij het Departement Landbouw en Visserij geregistreerd worden als volmachthouder.

Vul hiertoe het Formulier Registratie van een onderneming als volmachthouder (pdf) in.