Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Wat is een volmacht?

Door middel van een volmacht kan de volmachtgever een persoon of onderneming (volmachthouder) toegang geven tot het e-loket in zijn naam. De volmachthouder kan dan de gegevens van de volmachtgever inkijken of kan zelfs, indien de volmachtgever daar toestemming voor geeft, elektronische aanvragen indienen in naam van de volmachtgever. Zelf blijft de volmachtgever te allen tijde ook al deze rechten behouden. Een volmacht blijft geldig tot wanneer de volmachtgever of de volmachthouder ze stopzet.