Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Waar vind ik een overzicht van mijn volmachten?

Via de tegel 'Mijn volmachten en rechten' kunt u uw volmachten raadplegen.

Tegel Mijn volmachten en rechten 

De volmachten worden gegroepeerd in gegeven volmachten, verkregen volmachten en overige rechten:

  • Gegeven volmachten zijn volmachten die u gegeven heeft aan een persoon of onderneming. U kunt gegeven volmachten aanpassen door de volmachten aan of uit te vinken.
  • Verkregen volmachten zijn volmachten die u gekregen heeft. U kunt verkregen volmachten stopzetten door de volmachten uit te vinken.
  • Overige rechten zijn rechten die u gegeven of verkregen heeft wanneer er bepaalde relaties geregistreerd zijn (b.v. partnerrelatie bij landbouwers).

U kunt uw volmachten exporteren naar Excel door op de volgende knop te klikken:  Symbool XLS voor exporterenVervolgens kan u de Excel- file bewaren op uw computer en afdrukken.