Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Hoe wijzig ik de contactgegevens en werknemers van mijn onderneming, vestigingseenheid of school?

Na het selecteren van uw eigen onderneming, vestigingseenheid of school in de 'Voor wie',

verschijnt de tegel 'Mijn bedrijfsgegevens' of de tegel 'Gegevens van de onderwijsinstelling':

of  Tegel gegevens van de onderwijsinstelling

 

Kies dan voor de tegel 'Contactgegevens en werknemers'.

 

Hier vindt u bovenaan de klantgegevens terug zoals gekend bij het Departement Landbouw en Visserij. De naam en adresgegevens zijn deze zoals gekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor scholen zoals gekend bij het Departement Onderwijs. U vindt hier ook het ondernemings-, vestigingseenheids- of onderwijsinstellingsnummer en eveneens de contactgegevens.

Onderaan staan alle personen opgesomd die uw onderneming, vestigingseenheid of school vertegenwoordigen samen met hun functie.
Verantwoordelijken kunnen zowel de contactgegevens, werknemers als lokale beheerders wijzigen via het e-loket.
Lokale beheerders kunnen contactgegevens en werknemers wijzigen via het e-loket.

De lijst met verantwoordelijken, lokale beheerders en werknemers en hun contactgegevens kan worden geŽxporteerd naar Excel via het menu links bovenaan.

Meer informatie over het bij voorkeur online wijzigen van deze gegevens vindt u terug in de handleiding (pdf).

Het aanpassen van verantwoordelijken kan niet via het e-loket maar via dit formulier. Via dit formulier kunnen ook wijzigingen aan lokale beheerders of werknemers doorgegeven worden.

Een overzicht van de rechten van een verantwoordelijke, lokale beheerder, werknemer en volmachthouder op het e-loket bij het Departement Landbouw en Visserij vindt u hier.